Radio frequency identification (RFID)

Radio frequency identification (RFID) Welke uitdagingen biedt RFID? RFID (radio ‘RFID (radio frequency identification) is een technologie die met behulp van frequency elektromagnetische of elektrostatische golven objecten, dieren of personen identification} uniek identificeerbaar maakt’. De technologie op zieh is al in 1930 ontwikkeld en in de Tweede Wereldoorlog toegepast om kantoorruimte huren groningen vliegtuigen te identificeren. Echter, technische en economische barrieres hebben heel lang een brede maatschappelijke intrede in de weg gestaan. Door de voortschrijdende stand van de technologie (lagere kosten, miniaturisatie enzovoort) worden deze barrieres echter tenietgedaan en komt de doorbraak van kantoorruimte huren leeuwarden RFID dichterbij. Door de eenvoudige en unieke identificatie van producten, dieren en mensen kunnen tal van processen efficienter en intelligenter worden gemaakt. De verwachting is dan ook dat RFID in de komende jaren in tal van sectoren, zoals logistiek, transport, retail, zorg, defensie en onderwijs, toegepast gaat worden en daarmee van grote waarde wordt voor economie en maatschappij. De barcode is inmiddels een bewezen technologie. We zien dat RFID nog veel opstartproblemen heeft. Bij veel ondernemingen is men voorzichtig met de overstap. Toch zijn er nu al genoeg voordelen te behalen. Vooral bij dure producten zal de betrouwbaarheid van het logistieke kantoorruimte huren amsterdam proces sterk toenemen. Zie figuur 11.4 voor de uiterlijke verschillen RFID-tag tussen een barcode en een RFID-tag.
Deze tags kunnen trouwens in allerlei vormen voorkomen, van het formaat van een tomatenzaadje tot een A4’tje toe. Vooral de grootte van de antenne is bepalend voor hetzend-en ontvangstbereik. RFID zal in de toekomst een van de sleuteltechnologieen vormen voor het ‘internet van objecten; een nieuw ICT-paradigma waarbij de focus zal verschuiven van de personal computer naar allerlei ‘slimme’ objecten die met elkaar kunnen communiceren. Algemeen gesteld kantoorruimte huren schiphol is RFID een methode om met behulp van radiosignalen objecten te identificeren. Op objecten bevestigde passieve of semi-passieve radio-etiketten (tags oftransponders) identificeren zichzelf door het afgeven van een radiosignaal wanneer zij een signaal opvangen van een lezer. Zie figuur 11.5 voor de schematische werking van het proces.