De opgewekte elektriciteit

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Speeltoestel lager dan 3 m of tuinmeubilair lager dan 2 m: a een speeltoestel, als bedoeld in art. 1 onderdeel c van het Warenwetbesluit, waarvan de hoogte, gemeten vanaf de voet, minder is dan 3 m; b tuinmeubilair, mits de hoogte, gemeten vanaf de voet, minder is dan 2m.
15 Speeltoestel of tuinmeubilair hoger, maar Lager dan 5 m: speeltoestel bedoeld in noot 14 of tuinmeubilair dat winkel huren groningen hoger is dan 3 m respectievelijk 2 m, maar lager is dan 5 m.
16 Speeltoestel of tuinmeubilair hoger dan 3 m resp 2 m maar lager dan 5 m: speeltoestel of tuinmeubilair bedoeld in noot 14 dat 5 mof hoger is.
228 6 Woningwet: nieuwbouw
17 Bouwwerk voldoet aan alle kenmerken van art. 3 lid 1: het bouwwerk voldoet aan alle kenmerken die in art. 3 lid 1 Bblb zijn gesteld. Deze kenmerken zijn: A van een dakraam: 1 onderzijde meer dan 0,5 m boven de dakvoet; 2 bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok; en 3 zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het winkel huren leeuwarden dakvlak; B van en bij een bouwwerk van beperkte omvang: 1 hoogte, gemeten vanaf het aansluitend terrein, minder dan 1 m, 2 bruto-oppervlakte minder dan 2 m2; en 3 voor-, zij- of achtererf voor niet meer dan 50% bebouwd; C bij een collector voor warmteopwekking: 1 plaatsing: a op een schuin dakvlak: binnen het vlak van het dak; · in of direct op het dakvlak; en · hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak; b op een plat dakvlak: afstand tot dakranden ten minste gelijk aan hoogte collector; en hellingshoek ten winkel huren amsterdam hoogste 35°; en 2 indien de collector niet een geheel vormt met de installatie voor het opslaan van het water: plaatsing installatie in het bouwwerk; D bij een paneel voor de opwekking van elektriciteit: 1 plaatsing: a op een schuin dakvlak: binnen het vlak van het dak; · in of direct op het dakvlak; en · hellingshoek gelijk aan hellingshoek dakvlak; b op een plat dakvlak: afstand tot dakranden ten minste gelijk aan hoogte paneel; en hellingshoek ten winkel huren schiphol hoogste 35°; en 2 indien het paneel niet een geheel vormt met de installatie voor het omzetten van de opgewekte elektriciteit: plaatsing installatie in het bouwwerk.