Beheersing van bedrijfsprocessen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
Het is in het belang van de organisatie dat bedrijfsprocessen worden beheerst aangezien men anders de organisatiedoelstellingen niet realiseert. Er zijn drie voorwaarden voor het kunnen beheersen van bedrijfsprocessen. Er moet sprake zijn van eenduidige doelstellingen die men wil bereiken. Deze doelstellingen dienen bij voorkeur in kwantitatieve vorm geformuleerd te zijn. Bijvoorbeeld: het ontwikkelen van een bepaald product, met een gedefinieerde kwaliteit, binnen een bepaalde termijn, voor een vaststaande prijs. 2 De gestelde organisatiedoelen moeten uitvoerbaar zijn (er zullen voldoende mensen en middelen ter beschikking flexplek huren groningen moeten staan). 3 Er moeten mogelijkheden zijn om op een of andere manier het bedrijfsproces te beïnvloeden. (Bijvoorbeeld het bespoedigen van de productontwikkeling door het inzetten van extra mensen en middelen.) Het doelgericht laten verlopen van bedrijfsprocessen kan worden bereikt door middel van de volgende beheersingsactiviteiten: • Plannen: het maken van een plan voor het beheersen van de processen. Dit plan dient gebaseerd te zijn op uitvoeringsnormen en werkstandaarden. Uitvoeringsnormen zijn bijvoorbeeld aantallen beschikbare mensenmachine-uren, bepaalde budgetten enzovoort. Werkstandaarden zijn bijvoorbeeld bepaalde ontwikkelings- of productiemethoden. • Meten en vergelijken: het meten van de voortgang van het bedrijfsproces en dit vergelijken met de normen en standaarden in het plan. • Bijsturen: het uitvoeren van bepaalde maatregelen indien flexplek huren groningen afwijkingen een bepaalde grens overschrijden.
In de figuren 8.5 en 8.6 worden de beheersingsactiviteiten en de relatie tussen bijsturing en bestuurstaken weergegeven.