Lastige beslissingen?

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Lastige beslissingen? Zet verschillende denkhoeden op! Ons denkproces is tamelijk gecompliceerd. Allerlei gedachten, emoties en reacties lopen door elkaar heen. Dr. Edward de Bono heeft een eenvoudige maar effectieve methode ontwikkeld, die iedereen kan helpen om een betere denker te worden en hierdoor betere beslissingen te nemen. De naam van deze methode is: Six Thinking Hats. Hij heeft het denken onderscheiden in zes verschillende modellen, die hij identificeerde met zes verschillend gekleurde hoeden. Iedere kleur is gerelateerd aan een denkmodel.
Witte hoed Wit is neutraal en flexplek huren groningen objectief en heeft betrekking op objectieve feiten en cijfers. Rode hoed Rood suggereert boosheid, emotie en bedreigingen. De rode hoed geeft het emotionele en intuïtieve perspectief. Gele hoed Geel is zonnig en positief. De gele hoed staat voor optimisme en heeft betrekking op hoop en positief en constructief denken. • Groene hoed Groen is de kleur van gras en vegetatie en refereert aan groei. De groene hoed heeft te maken met creativiteit, beweging en nieuwe ideeën.
An essential approach to business management from the creator of Lateral Thinking
• Blauwe hoed Blauw is de lucht, alles wat boven ons is. De blauwe hoed wijst op controle en de organisatie van ons denkproces. Zwarte hoed Zwart is donker en heeft een negatieve associatie. De zwarte hoed gaat in op de negatieve aspecten, de advocaat van de duivel: waarom iets niet gedaan zou kunnen worden.
Het doel van het model van de Six Thinking Hats is het uiteenrafelen van het denken. Dit gebeurt door steeds een verschillende denkhoed op te zetten en in te gaan op de specifieke aspecten die bij die denkhoed horen.
De toepassing in een flexplek huren groningen vergadering Allereerst moet het probleem waarover men een beslissing moet nemen, worden gedefinieerd. Vervolgens volgt er een discussie vanuit de verschillende invalshoek. Mensen en organisatie ken (denkhoed). Nadat een invalshoek is belicht, wordt naar een volgende overgegaan. De volgorde kan zijn: • Blauwe hoed Hoe gaan we het denkproces organiseren? Hoeveel tijd gaat het kosten, wie maakt notities, in welke volgorde doorlopen we het denkproces? • Witte hoed Over welke feiten en cijfers beschikken we? • Rode hoed Hoe staan we tegenover het probleem? Wat voor gevoel roept het op? • Gele hoed Wat zijn positieve kanten? • Zwarte hoed Waarom zal het niet werken of lukken? • Groene hoed Gelet op al het voorgaande: wat zijn mogelijke oplossingen?