Projectontwikkelaars

Projectontwikkelaars zijn per definitie altijd ge├»nteresseerd in locaties, die ze soms op voorraad in portefeuille nemen. Op deze manier verwerven ze grondposities die naar verwachting in de toekomst ontwikkeld zullen worden. Dat impliceert een zekere mate van risico. Afhankelijk van de mate van kantoor huren per uur groningen risico en de kans op ontwikkeling worden dergelijke posities in het vakjargon aangeduid met de termen koud, lauw of warm. Grond is koud als er nog geen enkel uitzicht is op bestemmingswijziging. Grond wordt lauw als er plannen zijn van een overheid als een provincie of een gemeente. De grond wordt warm als de kantoor huren per uur leeuwarden procedures voor bestemmingswijziging al in gang zijn gezet. Koude en lauwe posities kennen vaak een lange adem en grote risico’s. Een ontwikkelaar wil graag zijn investeringen beperken. Traditionele manieren van verwerven van deze gronden, zoals het kopen van de grond tegen de huidige waarde en dan verder afrekenen bij bestemmingswijziging, zijn kapitaalintensief. Een ontwikkelaar verplicht zich immers om af te nemen en die verplichting is een investering. Een andere manier om grondposities te verwerven zijn opties op gronden. Voor een dergelijke optie moet wel betaald worden. In ruil voor die betaling (de optiepremie) krijgt de ontwikkelaar het recht (en niet de plicht) om de grond tegen een afgesproken prijs (de uitoefenprijs) af te nemen. Tegenover het recht van de ontwikkelaar staat de plicht van de huidige grondeigenaar om bij uitoefenen van de optie de grond tegen de afgesproken prijs kantoor huren per uur amsterdam te leveren. Omdat de ontwikkelaar geen afnameplicht heeft blijft voor hem de risicovolle investering beperkt tot de optiepremie. Dit vraagstuk gaat over opties op grond. Situatie Een boer bezit 10 hectare landbouwgrond. De grond is een lauw: er zijn vage plannen om in de toekomst deze grond te gebruiken voor een groene woonwijk al dan niet met wat extra voorzieningen. U bent als projectontwikkelaar op de hoogte van deze plannen en zo ook de huidige grondeigenaar. Die weet kantoor huren per uur schiphol dat zijn grond in de toekomst mogelijk meer waard wordt en zal de grond dus niet voor een luttel bedrag kwijt willen. U wilt graag een optie op de grond. In de voorbereidingen op besprekingen gaat u de zaak eens goed onderzoeken en doorrekenen. U verzamelt gegevens en gaat met uw team praten over de mogelijke bestemmingswijziging: wat is de kans dat die daadwerkelijk plaatsvindt en wanneer en welke getallen horen daarbij