Een vreemd stel

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Fictie is niet slecht. Het is van vitaal belang. Zonder algemeen geaccepteerde verhalen over dingen als geld, staten of bedrijven kan een complexe mensenmaatschappij niet functioneren. We kunnen pas voetballen als iedereen in dezelfde bedachte regels gelooft en we kunnen niet profiteren van markten en rechtbanken zonder vergelijkbare verzinsels. Maar de verhalen zijn werktuigen. Ze moeten geen doel of meetlat worden. Zodra we vergeten dat het pure fictie is, verliezen we de realiteit uit het oog. Dan beginnen we oorlogen ‘om veel geld te verdienen voor het bedrijf’ of ‘om de nationale belangen te beschermen’. Bedrijven, geld en naties bestaan kantoor huren groningen alleen in onze verbeelding. We hebben ze bedacht omdat ze ons van dienst zijn. Waarom komt het er dan zo vaak op neer dat wij ons leven offeren in dienst daarvan? In de eenentwintigste eeuw zullen we meer invloedrijke verzinsels en meer totalitaire religies creëren dan ooit. Met behulp van biotechnologie en computeralgoritmen zullen die religies niet alleen elke seconde van ons bestaan beheersen, ze zullen ook ons lichaam, onze hersenen en onze geest kunnen omvormen en hele virtuele werelden kunnen scheppen, compleet met hel en hemel. Het zal dus moeilijker dan ooit, maar ook crucialer dan ooit worden om fictie van realiteit te kunnen onderscheiden, en religie van wetenschap.
Verhalen dienen als de fundamenten en steunpilaren van menselijke samenlevingen. In de loop van de geschiedenis werden verhalen over goden, naties en bedrijven zo invloedrijk dat ze de objectieve realiteit gingen domineren. Het geloof in de kantoor huren schiphol grote god Sobek, het Hemels Mandaat of de Bijbel stelde mensen in staat het Fajoemmeer, de Chinese Muur en de kathedraal van Chartres tot stand te brengen. Helaas zorgde het blinde geloof in deze verhalen er vaak voor dat de mens zich vooral inspande ter meerdere eer en glorie van fictieve entiteiten als goden en naties, en niet voor het verbeteren van het leven van echte, voelende wezens.

De geesteswetenschappen

Gerelateerde afbeelding

De geesteswetenschappen benadrukken juist het cruciale belang van intersubjectieve entiteiten, die niet teruggebracht kunnen worden tot hormonen en neuronen. Historisch denken betekent dat je reële macht toeschrijft aan de inhoud van onze zelfverzonnen verhalen. Uiteraard houden historici ook rekening met objectieve factoren, zoals klimaatveranderingen en genetische mutaties, maar ze hechten veel meer belang aan de verhalen die mensen creëren en geloven. Noord-Korea en Zuid-Korea verschillen niet zo enorm van elkaar omdat de mensen in Pyongyang andere genen hebben dan de mensen in Seoul, of omdat het noorden kantoor huren leeuwarden kouder en bergachtiger is, maar doordat het noorden wordt gedomineerd door heel andere verzinsels. Misschien beleeft de neurobiologie op een dag een doorbraak waardoor we het communisme en de kruistochten in strikt biochemische termen kunnen verklaren. Maar zover zijn we nog lang niet. In de eenentwintigste eeuw zal de grens tussen geschiedenis en biologie waarschijnlijk niet vervagen doordat we biologische verklaringen voor historische gebeurtenissen zullen vinden, maar eerder omdat ideologische verzinsels ons DNA zullen overschrijven, politieke en economische belangen het klimaat zullen bijstellen en de geografie van bergen en rivieren plaats zal maken voor cyberspace. Als menselijke verzinsels vertaald worden naar genetische en elektronische codes, zal de intersubjectieve realiteit de objectieve realiteit verzwelgen en zal de biologie fuseren met de geschiedkunde. In de kantoor huren schiphol eenentwintigste eeuw zou fictie dus wel eens de sterkste macht op aarde kunnen worden, zelfs nog sterker dan onberekenbare asteroïden en natuurlijke selectie. Als we dus iets van onze toekomst willen begrijpen, is het niet genoeg om genomen te kraken en berekeningen te maken. Dan moeten we ook de verzinsels ontcijferen die de wereld betekenis geven.

Verscheidene experimenten

Gerelateerde afbeelding

Verscheidene experimenten tonen aan dat in elk geval sommige dieren – waaronder vogels als papegaaien en struikgaaien – zich wel degelijk individuele incidenten herinneren en bewust plannen voor toekomstige eventualiteiten maken.13 Dit is echter niet onomstotelijk aan te tonen, omdat dieren, hoe wijs ze zich ook gedragen, dat volgens sceptici nog steeds kunnen doen door onbewuste algoritmen in hun hersenen in plaats van bewuste beelden in hun geest.
Om dit vraagstuk te illustreren kunnen we het geval van Santino aanhalen, een mannelijke chimpansee uit de Furuvik-dierentuin in Zweden. Santino had een interessante hobby bedacht om de verveling te verdrijven, namelijk stenen gooien naar bezoekers. Op zich is kantoor huren groningen dat niet uniek. Boze chimpansees gooien vaak met stenen, stokken en zelfs uitwerpselen. Maar Santino plande zijn acties van tevoren. Vroeg in de ochtend, lang voor de dierentuin openging, verzamelde Santino projectielen en stapelde die op, zonder zichtbare tekenen van woede te vertonen. Dierentuinpersoneel en bezoekers leerden al snel dat ze voor hem moesten oppassen, vooral als hij naast zijn stapel stenen stond, dus werd het steeds moeilijker voor hem om een doelwit te vinden. In mei 2010 ontwikkelde Santino een nieuwe strategie. Vroeg in de ochtend haalde hij balen stro uit zijn slaaphok, die hij vlak bij de omheining van zijn verblijf legde, waar de bezoekers meestal naar de chimps kwamen kijken. Hij verzamelde zijn stenen en verstopte ze onder het stro. Een uur of wat later, toen de eerste bezoekers arriveerden, bleef Santino cool. Hij vertoonde geen enkel teken van irritatie of agressie. Pas toen zijn slachtoffers binnen een makkelijke steenworp afstand waren, pakte hij snel de stenen uit hun bergplaats en begon hij de mensen te bekogelen, waarop die verschrikt alle kanten uit holden. In de zomer van 2012 deed Santino nog een schepje boven op deze wapenwedloop en ging hij niet alleen stenen verstoppen onder strobalen, maar ook in boomstammen, gebouwen en kantoor huren amsterdam allerlei andere handige bergplaatsen. Maar zelfs Santino kan de sceptici niet overtuigen. Hoe kunnen we nu zeker weten dat Santino zich om zeven uur ’s ochtends, als hij her en der stenen gaat verstoppen, al loopt te verkneukelen over de mensen die hij straks rond het middaguur kan bekogelen? Misschien wordt Santino gedreven door een of ander niet-bewust algoritme, net als een jonge eekhoorn die nootjes verstopt ‘voor de winter’, hoewel hij nog nooit een winter heeft meegemaakt.

De goden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De goden kregen in de tussentijd twee aanverwante rollen. Ten eerste verklaarden ze wat er zo bijzonder is aan sapiens en waarom mensen alle andere organismen mogen domineren en uitbuiten. Het christendom zei bijvoorbeeld dat de mens over de rest van de schepping regeerde omdat de Schepper hem met dat gezag had bekleed. Bovendien gaf God volgens het christendom alleen mensen een eeuwige ziel. Aangezien het lot van die eeuwige ziel de crux is van de hele christelijke kosmos en aangezien dieren geen ziel hebben, zijn dieren louter figuranten. De mens kwam zo aan het hoofd van de schepping te staan, terwijl alle andere organismen naar de zijlijn werden geschoven. Ten tweede moesten de goden bemiddelen tussen mensen en het ecosysteem. In de animistische kosmos stond alles en iedereen rechtstreeks met elkaar in contact. Als je iets wilde van de kariboe, de vijgenbomen, de wolken of de rotsen, dan richtte je je tot hen. In de theïstische kosmos werd alles wat niet menselijk was het zwijgen opgelegd. Je kon dus niet langer praten met bomen en dieren. Wat moest je dan, als conference room groningen je wilde dat de bomen meer vrucht droegen, de koeien meer melk gaven, de wolken meer regen brachten en de sprinkhanen van je gewassen afbleven? Daar kwamen de goden in beeld. Die beloofden regen, vruchtbaarheid en bescherming, zolang de mens daar maar iets voor terugdeed. Dit was de kern van deze agrarische koehandel. De goden beschermden en vermeerderden de opbrengst en in ruil daarvoor moesten mensen hun oogst delen met de goden. Deze deal bediende twee partijen en de rest van het ecosysteem had het nakijken. In Nepal vieren volgelingen van de godin Gadhimai elke vijf jaar een feest ter ere van haar in het dorpje Bariyapur. In 2009 werd er een record bereikt toen 250.000 dieren aan de god werden geofferd. Een plaatselijke chauffeur vertelde een bezoekende Britse journalist: ‘Als we iets willen en we komen hier met een offe r voor de godin, dan worden al onze dromen binnen conference room amsterdam vijf jaar vervuld.’26 De theïstische mythologie verklaart grotendeels de subtiele details van deze deal. Het Mesopotamische Gilgamesjepos verhaalt dat bijna alle mensen en dieren ooit omkwamen toen de goden een grote overstroming stuurden om de wereld te vernietigen. Achteraf beseften de goden dat ze overhaast hadden gehandeld, omdat er niemand meer over was om iets aan ze te offe ren. Ze werden gek van honger en ellende. Gelukkig had één menselijk gezin het overleefd dankzij de vooruitziende blik van de god Enki, die zijn volgeling Oetnapisjtim had geïnstrueerd om te schuilen in een grote houten ark, samen met zijn verwanten en een hele menagerie aan dieren.

Historische kennis

Gerelateerde afbeelding

Dit is de paradox die historische kennis met zich meebrengt. Kennis die geen gedragsveranderingen veroorzaakt is nutteloos. Maar kennis die wél gedragsveranderingen veroorzaakt wordt al snel irrelevant. Hoe meer gegevens we hebben en hoe beter we de geschiedenis begrijpen, des
te sneller de loop van de geschiedenis verandert en des te sneller onze kennis achterhaald raakt. Eeuwen geleden verwierf de mens maar langzaam kennis, zodat politiek en economie ook heel geleidelijk veranderden. Tegenwoordig neemt onze kennis in sneltreinvaart toe en in theorie zouden we de wereld dus steeds beter moeten co-working space groningen begrijpen. Maar het tegendeel is waar. Onze nieuwe kennis leidt tot snellere economische, sociale en politieke veranderingen, om te snappen wat er gebeurt gaan we nog sneller kennis vergaren, die alleen maar tot nog snellere en grotere veranderingen leidt. Als gevolg daarvan wordt het steeds moeilijker iets van het heden te snappen of voorspellingen te doen over de toekomst. In 1016 was relatief makkelijk te voorspellen hoe Europa er in 1050 zou uitzien. Er zouden misschien wat dynastieën omvallen, onbekende vijanden konden het continent binnenvallen en er konden zich natuurrampen voordoen, maar het was duidelijk dat Europa in 1050 nog steeds geregeerd zou worden door koningen en priesters, dat het een agrarische bevolking zou hebben, dat de meeste inwoners boeren zouden zijn en dat die als vanouds veel co-working space amsterdam te lijden zouden hebben van honger, infectieziekten en oorlogen. Maar in 2016 hebben we geen idee hoe Europa er in 2050 uit zal zien. We kunnen niet zeggen wat voor politiek systeem het zal hebben, hoe de arbeidsmarkt eruit zal zien of zelfs wat voor lichaam de inwoners zullen hebben.

De gemiddelde Amerikaan

Gerelateerde afbeelding

Er zijn natuurlijk tegengestelde trends, die veel opbeurender zijn. De drastische daling van de kindersterfte heeft ongetwijfeld het menselijke geluk verhoogd en de mensen deels gecompenseerd voor de stress van het moderne leven. Maar zelfs als we iets gelukkiger zijn dan onze voorouders, dan nog is ons welzijn een stuk minder gestegen dan we misschien zouden verwachten. In de steentijd had de gemiddelde mens zo’n 4000 calorieën aan energie per dag tot zijn of haar beschikking. Daarbij ging het niet alleen om voedsel, maar ook om de energie die werd geïnvesteerd in het vervaardigen van gereedschappen, kleding, kunst en kampvuurtjes. Tegenwoordig gebruikt de gemiddelde Amerikaan 228.000 calorieën per dag, niet alleen om zijn of haar maag te vullen, maar ook voor de auto, de computer, de kantoor huren leeuwarden koelkast en de televisie. De gemiddelde Amerikaan gebruikt dus zestig keer zoveel energie als de gemiddelde jager-verzamelaar uit de steentijd. Is de Amerikaan daarmee ook zestig keer zo gelukkig? Daar kunnen we best een beetje sceptisch over zijn. Zelfs al is het zo dat we veel ellende van vroeger hebben overwonnen, dan nog is het bereiken van echt geluk misschien wel veel moeilijker dan het afschaffen van pure misère. Er was alleen maar een stuk brood voor nodig om een hongerige middeleeuwse boer blij te maken. Maar waarmee maak je een verveelde, overbetaalde technicus met overgewicht blij? De tweede helft van de twintigste eeuw was een gouden tijd voor de vs. Een overwinning in de Tweede Wereldoorlog, gevolgd door een nog beslissender overwinning in de Koude Oorlog, maakte het land de grootste supermacht ter wereld. Tussen i950 en 2000 groeide het Amerikaanse bruto nationaal product van  kantoor huren schiphol twee biljoen naar twaalf biljoen dollar. Het inkomen per hoofd van de bevolking verdubbelde. De pas uitgevonden anticonceptiepil maakte seks vrijer dan ooit. Vrouwen, homo’s, zwarte Amerikanen en andere minderheden kregen eindelijk een groter stuk van de Amerikaanse taart. Een stortvloed van goedkope auto’s, koelkasten, airconditioners, stofzuigers, vaatwassers, wasmachines, telefoons, televisies en computers veranderde het dagelijks leven onherkenbaar. Toch heeft onderzoek aangetoond dat het subjectieve welzijn van Amerikanen in i990 ongeveer op hetzelfde niveau lag als in i950.34 In Japan stegen de inkomens tussen i958 en i987 gemiddeld met een factor vijf, in een van de grootste economische bloeiperioden aller tijden. Al die rijkdom, plus nog talloze positieve en negatieve veranderingen in de Japanse levenswijze en het sociale leven, had verrassend weinig effect op het subjectieve welzijn van de Japanners. In de jaren negentig waren ze net zo tevreden -ofo ntevreden -als in de jaren vijftig.35 Het lijkt erop dat ons geluk tegen een of ander mysterieus glazen plafond botst dat ervoor zorgt dat het niet groeit, ondanks al die ongekende verworvenheden. Zelfs als we iedereen gratis eten geven, alle ziekten genezen en wereldvrede bewerkstelligen, dan zal dat nog niet per se dat glazen plafond doorbreken. Het bereiken van echt geluk zal niet veel makkelijker worden dan het overwinnen van ouderdom en de dood.

De Zwarte Dood

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De Zwarte Dood was geen uniek fenomeen en niet eens de ergste epidemie uit de geschiedenis. Wat er gebeurde toen de eerste Europeanen in Amerika, Australië en de eilanden in de Stille Zuidzee aankwamen, was nog veel rampzaliger. De ontdekkingsreizigers en kolonisten brachten zonder het zelf te weten nieuwe infectieziekten mee waartegen de inheemse bevolking nooit immuniteit had opgebouwd. Als gevolg daarvan stierf hier en daar maar liefst negentig procent van de oorspronkelijke bevolking.8 Op 5 maart 1520 verliet een kleine Spaanse flottielje het eiland Cuba, op weg naar Mexico. Er waren negenhonderd Spaanse soldaten aan boord, plus paarden, vuurwapens en een stuk of wat Afrikaanse slaven. Een van die slaven, Francisco de Eguîa, had nog iets veel dodelijkers bij zich. Francisco wist het zelf niet, maar ergens tussen zijn biljoenen cellen tikte een biologische tijdbom: het pokkenvirus. Toen Francisco aankwam in Mexico begon het virus kantoor huren groningen zich exponentieel te vermenigvuldigen in zijn lichaam, tot het uiteindelijk doorbrak met afschuwelijke uitslag en koorts. Francisco werd in bed gelegd in het huis van een inheems Zuid-Amerikaans gezin in het stadje Cempoallan. Hij besmette de gezinsleden, die de buren besmetten. Tien dagen later was Cempoallan één groot kerkhof Vluchtelingen verspreidden de ziekte van Cempoallan naar naburige stadjes. Toen stad na stad ten prooi viel aan de epidemie brachten nieuwe golven doodsbange vluchtelingen de ziekte naar de rest van Mexico en nog verder. De Maya’s op het schiereiland Yucatán geloofden dat drie kwade goden -Ekpetz, Uzannkak en Sojakak -in de nacht van dorp naar dorp vlogen en de mensen besmetten met de ziekte. De Azteken gaven de goden Tezcatlipoca en Xipe-Totec de schuld, of misschien de zwarte magie van de blanken. Er werden priesters en artsen bij geroepen. Die adviseerden gebeden, koude baden, insmeren met bitumen of het aanbrengen van geplette zwarte torren op de pokkenblaasjes. Niets hielp. Er lagen tienduizenden lijken te rotten in de straten en niemand durfde ze te benaderen om ze kantoor huren amsterdam te begraven. Hele families kwamen binnen luttele dagen om en het gezag gaf opdracht de huizen te laten instorten met de lichamen er nog in. In sommige nederzettingen ging de helft van de bevolking dood.

De functie van de gepubliceerde jaarrekening

Gerelateerde afbeelding

Wanneer de verslaglegging in wijde kring publiek wordt gemaakt, spreken we van de gepubliceerde jaarrekening. De functie van de gepubliceerde jaarrekening is niet alleen het vaststellen van de te verdelen winst en het afleggen van verantwoording ten aanzien van het gevoerde beheer, maar is ook gericht op het verschaffen van informatie aan financiële instellingen, werknemers en andere (externe) belanghebbende partijen.
Ondernemingen die volgens de wet een bedrijfseconomische jaarrekening moeten opstellen, moeten tevens een jaarverslag opmaken. Het jaarverslag is een verslag van de directie waarin een beschrijving van de gebeurtenissen in het afgelopen jaar en van de vooruitzichten is opgenomen. Het jaarverslag moet schriftelijk aan de aandeelhouders worden uitgebracht. Het dient een bespreking te bevatten van de gang van zaken in het verstreken boekjaar (met vermelding van redenen waarom het wel of niet goed ging met de omzet, of er bepaalde moeilijkheden zijn opgetreden en dergelijke) en het moet tevens toekomstverwachtingen voor bepaalde activiteiten aangeven. Daarbij moet de ondernemer in het bijzonder aandacht schenken aan de omzet, verrichte en geplande investeringen, de füunciering, de personeelsbezetting en de rentabiliteit. Verder moet de co-working space groningen ondernemer mededeling doen van werkzaamheden op het gebied van onderzoek en ontwikkeling.
Vele, vooral grote ondernemingen publiceren een zogenoemd ‘Financieel Verslag’. Dit bevat meestal naast de hiervoor genoemde overzichten: een jaarrekening; een jaarverslag (ook wel genoemd directieverslag of verslag van de Raad van Bestuur); een bericht van de Raad van Commissarissen; een accountantsverklaring; aanvullende statistische overzichten.
Een bericht van de Raad van Commissarissen (RvC) bevat voornamelijk het advies om de jaarrekening en de winstverdeling goed te keuren en kondigt soms voorstellen voor benoemingen aan. Middelgrote en grote ondernemingen dienen bij de te publiceren stukken voorts nog een
zogenoemde accountantsverklaring te voegen. NV’s en BV’s (behalve kleine) zijn verplicht hun jaarrekening door een registeraccountant te laten controleren. De belangrijkste reden voor de verplichte accountantscontrole is dat er een controle plaatsvindt op de juistheid van de te verstrekken informatie. Daardoor wordt de geloofwaardigheid van de jaarrekening bevorderd. De accountant geeft zijn samenvattende oordeel over de jaarrekening in een zogenoemde accountantsverklaring. De accountantsverklaring is een mededeling van een registeraccountant waarin deze verklaart dat de jaarrekening naar zijn mening voldoet aan de eisen die men aan een goede jaarrekening kan stellen. Als de jaarrekening niet aan alle wettelijke eisen voldoet, moet de accountant dit vermelden. De aanvullende statistische overzichten bestaan voornamelijk uit een samenvatting van de jaarrekening in een aantal belangrijke ratio’s (zie hoofdstuk 10), alsmede, ter vergelijking, de belangrijkste cijfers van de afgelopen vijf tot tien jaar.
De jaarrekening moet worden besproken en goedgekeurd door de commissarissen van de NV of BV. Zij oefenen toezicht uit op de directie (het bestuur). Vervolgens wordt de co-working space amsterdam jaarrekening goedgekeurd en vastgesteld door de algemene vergadering van aandeelhouders. In de regel gebeurt dit op voorstel van de directie. Ook moet de jaarrekening met de ondernemingsraad worden besproken.

Economische factoren

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Economische factoren spelen voor organisaties die op de consument/verbruiker zijn gericht een belangrijke rol. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het vrij besteedbare inkomen. De ontwikkeling van het nationale inkomen, de stand van de conjunctuur, de renteontwikkeling, loonkostenontwikkeling, de valutaschommelingen en dergelijke vormen concurrentiepositie belangrijke aandachtsgebieden voor organisaties. Tezamen bepalen deze factoren de coninvesteringsklimaat currentiepositie en het investeringsklimaat, dat wil zeggen: de aantrekkelijkheid om te investeren. Dit is van belang voor Nederlandse bedrijven om verder in eigen land uit te breiden of voor buitenlandse bedrijven om in Nederland bedrijfsactiviteiten te starten of uit te bouwen. Een gestage co-working space groningen groei van het Bruto Nationaal Product (BNP) leidt doorgaans tot meer uitgaven van consumenten, en het biedt logischerwijze kansen voor nieuwe ondernemingen en
nationale en internationale ontwikkelingen
ondersteunt de groei van bestaande bedrijven. Andere belangrijke aspecten zijn de loonkostenontwikkelingen en arbeidsproductiviteit. Naast nationale economische factoren zijn ook internationale economische ontwikkelingen van groot belang. De snelle opkomst van de Japanse economie, die begonnen is in de jaren zestig, heeft grote gevolgen gehad, eerst voor de scheepsbouw en later onder meer voor bedrijven die camera’s, horloges en auto’s produceren. Opvallend ook is de sterke opkomst van Aziatische economieën: Zuid-Korea, Taiwan, Hongkong en Singapore worden steeds belangrijker. Voor de toekomst is een sterke ontwikkeling te verwachten van grote landen als China (in 2001 toegetreden tot de WTO), India en Indonesië en van kleinere als Vietnam, Thailand en Maleisië. De crisis die in 1997 in die regio ontstond, heeft in de jaren daarna grote gevolgen gehad voor een groot aantal westerse bedrijven: enerzijds viel een deel van de markt weg, terwijl anderzijds de bedrijven uit die regio zich op markten in het westen gingen richten. Overigens valt op te merken dat economieën in voormalige Oostbloklanden als Polen, Hongarije en Tsjecho-Slowakije ‘booming’ zijn, zodanig dat onder andere deze landen drempels lijken te passeren en toetreden tot de EU (en de NAVO). Ook valutaschommelingen, die voor internationaal opererende organisaties een zeer grote invloed kunnen hebben op de concurrentiepositie en de co-working space amsterdam winst, zijn van belang. Zo hebben sterke fluctuaties van de dollarkoers enorme gevolgen voor bedrijven die exporteren naar of importeren uit de Verenigde Staten. Bij een stijging van de dollarkoers wordt de export gestimuleerd en de import afgeremd. Bij een daling is dit net andersom.
EMU en euro In het kader van de Economische en Monetaire Unie (EMU) zijn per 1 januari l 999 de wisselkoersen van elf participerende landen via de euro onherroepelijk aan elkaar vastgeklonken. Met ingang van 2002 heeft de euro als munt zijn intrede gedaan. De andere vier EU-lidstaten zullen zich mogelijk binnen enkele jaren bij de EMU voegen. De EMU zou, naar optimisten stelden, de inflatie laag houden, de hoge werkloosheid in Europa verminderen, prijzen omlaag laten gaan, de welvaart bevorderen en de euro zou een sterke munt zijn. Tot nu toe is daarvan weinig of soms zelfs het tegendeel gebleken. De nieuw ingestelde ECB (Europese Centrale Bank) dient een krachtig (anti-inflatoir) monetair beleid te bevorderen.

Het kloostercomplex

Gerelateerde afbeelding

Dan staat hij op en laat mij het kloostercomplex zien. Hij leidt me door de witte abdijkerk met bijzondere beelden en eeuwenoude schilderijen. We ontmoeten de abt van Amersweert, een betrekkelijk jonge vent, die de scepter over de abdij zwaait. We bezoeken het kerkhof, waar veel beroemde Belgen door de eeuwen heen hun laatste rustplaats hebben gevonden. Ik zie de eetkamer, de cellen waar de kloosterlingen slapen en het park van de abdij. De sfeer is devoot en ik begrijp waarom mensen zich tot het klooster aangetrokken voelen. Het vaste dagritme is voor veel mensen geen opgave, maar een zegen. Hier is geen keuzestress en er zijn voldoende tijdelijk kantoor huren leeuwarden financiële middelen om een sober, maar prettig bestaan te leiden. De kloosterlingen in hun witte gewaden vormen een hechte gemeenschap die veel steun aan elkaar hebben. Faillissementen en curatoren zijn onbekend en ook relatieproblemen komen hier niet voor omdat er simpelweg geen liefdesrelaties bestaan, met uitzondering van die met God. Een sober en eenvoudig leven als vlucht uit onze complexe en hectische maatschappij. Het klinkt aantrekkelijk, ook voor mij.
Die avond eten we aardappelen en sperziebonen uit de tuin. Ze smaken anders dan ik gewend ben; verser en intenser. Na de avondmis wordt de avond vrolijk afgesloten in de huiskamer met eigen gebrouwen abdijbier. Ik kan me niet heugen dat bier me ooit zo lekker heeft gesmaakt. De paters zijn vriendelijk en onderhoudend. Ze zijn verrassend goed geïnformeerd over wat er in de wereld aan de hand is en we hebben tijdelijk kantoor huren schiphol diepgaande gesprekken over het leven. Maar Het Boek van de Waarheid blijft onbesproken. Ik vermoed dat Renard hier in het geheim aan werkt. Voor ik ga slapen, neemt Renard me nog even apart.