Algoritmen

Waarom doen experts het minder goed dan algoritmen? Eén door Meehl veronderstelde reden is dat experts proberen slim te zijn, in hun denken buiten de gebruikelijke kaders treden en bij het maken van hun voorspellingen complexe combinaties van kenmerken in beschouwing nemen. In incidentele gevallen kan kantoor huren groningen complexiteit nuttig zijn, maar meestal wordt de validiteit erdoor geschaad. Eenvoudige combinaties van kenmerken zijn beter. Verscheidene onderzoeken hebben aangetoond dat menselijke beslissers zelfs minder goed zijn dan een voorspellende formule wanneer ze de score van deze formule in handen hebben! Ze hebben het gevoel dat ze de score kunnen verbeteren omdat kantoor huren leeuwarden ze aanvullende informatie over het geval bezitten, maar in de meeste gevallen hebben ze ongelijk. Volgens Meehl zijn er maar weinig omstandigheden waarbij het verstandig is om een formule door een beoordeling te vervangen. In een beroemd gedachte-experiment beschreef hij een formule die voorspelt of een bepaalde persoon die avond naar de film zal gaan en tekende daarbij aan dat de formule niet gebruikt mag worden wanneer bekend wordt dat de betrokken persoon op die dag zijn been heeft gebroken. Deze ‘regel van het gebroken been’ is ingeburgerd geraakt. Natuurlijk gaat het erom kantoor huren amsterdam dat mensen maar zelden hun been breken, maar dat dit dan ook de doorslag geeft. Een andere reden voor de mindere kwaliteit van beoordeling door experts is dat mensen onverbeterlijk inconsistent zijn in het samenvattend beoordelen van complexe informatie. Wanneer hun gevraagd wordt dezelfde informatie twee keer te beoordelen, geven ze vaak verschillende antwoorden. Deze inconsistentie kan zulke vormen aannemen dat het een voorwerp wordt van ernstige zorg. Ervaren radiologen die thoraxfoto’s als ‘normaal’ of ‘abnormaal’ beoordelen, spreken zichzelf 20 procent van de keren tegen als ze op verschillende momenten dezelfde foto onder ogen krijgen.3 Uit een onderzoek onder rnr zelfstandige accountants die gevraagd werden de betrouwbaarheid van interne controles van ondernemingen te beoordelen, bleek eenzelfde hoge mate van inconsistentie. 4 Een vergelijkende analyse van 41 afzonderlijke kantoor huren schiphol onderzoeken naar de betrouwbaarheid van oordelen van accountants, pathologen, psychologen, managers en andere professionals doet vermoeden dat dit niveau van inconsistentie algemeen voorkomt, zelfs wanneer een bepaald geval binnen enkele minuten opnieuw wordt beoordeeld.s Onbetrouwbare oordelen kunnen geen geldige voorspellingen opleveren van wat dan ook.