Besluitvorming

Het Linda-onderzoek trok veel aandacht, maar bleek ook een magneet voor criticasters van onze benadering op besluitvorming. Zoals we zelf ook al hadden gedaan, identificeerden flexplek huren groningen onderzoekers combinaties van instructies en suggesties die de frequentie van de misvatting reduceerden. Volgens anderen was het in de context van het Linda-vraagstuk niet vreemd dat respondenten ‘waarschijnlijkheid’ en ‘aannemelijkheid’ door elkaar haalden. Deze argumenten werden flexplek huren leeuwarden soms zelfs gebruikt om te beweren dat onze hele onderzoeksopzet verkeerd was: als één opvallende cognitieve illusie kon worden afgezwakt of geëlimineerd, zou dit ook wel voor andere gelden.3 Maar deze redenatie negeert het unieke kenmerk van de conjunctiefout als conflict tussen intuïtie en logica. De bewijzen voor de heuristiek die we uit de between subjects-onderzoeken (waaronder het Linda-onderzoek) hadden verzameld, werden niet weerlegd – ze werden eenvoudigweg genegeerd, en hun waarde werd gereduceerd door een exclusieve focus op de conjunctiefout. Het uiteindelijke flexplek huren amsterdam resultaat van het Linda-onderzoek was vooral dat ons werk bekend werd onder het grote publiek, terwijl de geloofwaardigheid van onze benadering onder academici enige averij opliep. Dit was niet het resultaat dat we hadden verwacht. Als u een rechtszitting bezoekt, zult u zien dat advocaten twee aanvallende stijlen gebruiken: om een zaak om zeep te helpen zaaien ze twijfel over de sterkste pijlers onder de zaak, en om een getuige ongeloofwaardig te doen overkomen richten ze zich op het zwakste onderdeel van de getuigenis. Deze focus op zwakke plekken is ook gemeengoed in politieke debatten. In wetenschappelijke context vind ik deze benadering minder passend, maar flexplek huren schiphol ik heb inmiddels geaccepteerd dat de debatnormen in de sociale wetenschappen een dergelijke politieke stijl niet verbieden, vooral als het onderwerp belangrijk is – en de aanwezigheid van biases in menselijke besluitvorming is een belangrijk onderwerp.