De belangrijkste invloedsfactoren

lmprove De belangrijkste invloedsfactoren worden onderzocht en hun effect op de CTQ gemodelleerd. Hier worden de oplossingen bedacht aan de hand van de gegevens die uit de analysefase zijn ge”identificeerd. In deze fase gaat het niet alleen om het verbeteren (improve ), maar ook om het implementeren kantoor huren groningen van de nieuwe methodes; het verbeteren van processen door het aantal defecten (fouten) te elimineren. Het management moet hier de beste (en meest innovatieve) oplossing kiezen en proberen deze in te voeren of aan te passen in de bestaande processen. Daarna kunnen we de toekomstige value stream map maken kantoor huren leeuwarden en daarin de verbeteringen aangeven. In deze fase komen de volgende technieken aan bod: proefopzetten, lean-oplossingen en probleemoplossingstechnieken. Bij ons broodbakproces gaan we vaststellen op welke hoogte in de oven het brood het beste gebakken kan worden.
Control Contra! is de laatste stap van het DMIAC-model, maar niet de finale stap. Zoals eerder vermeid gaat het hier om een cyclus, waarbij de fasen weer continu worden doorlopen. De controlefase gaat, zoals de naam ook weergeeft, om het controleren van de processen om zo niet terug te vallen naar de oude gewoontes. Kort gezegd gaat het hier om het evalueren en bewaken van de kantoor huren amsterdam resultaten/ oplossing uit de viertle fase, improve. Dit kan door implementaties of processen op papier te zetten in de vorm van documenten, standaardwerkprocedures of draaiboeken. Bij deze stap worden dus de concrete plannen gemaakt om het proces te beheersen. Net zoals bij de Deming-cirkel begint het bedrijfvervolgens weer met stap 1. Onderwerpen die onder andere aan bod komen, zijn: Mistake Proofing (Poka Yoke) en statistische procesbeheersing. Voor ons brood komen we nu mogelijk tot het aangeven van de plaatsen in de oven waar het brood het beste kan staan. Daarnaast kan een proceskaart aangeven wanneer de deuren wel en niet open mogen. Door zo alle variabelen uit te proberen, komt de bakker tot een steeds beter kantoor huren schiphol beheerste kwaliteit van het brood.
10.5.2 Organisatie rond Six Sigma Bij Six Sigma is de projectorganisatie gebaseerd op een judoachtige structuur. De spil in het verbeterproces wordt gevormd door de Black Belts. In figuur 10.9 hebben we de structuur weergegeven.