De bouwstenen van het innovatieproces

Teams zijn de bouwstenen van het innovatieproces. Ook in het innovatieproces wordt met teams gewerkt. Zij zijn samengesteld uit de diverse specialisten die nodig zijn om een product- en procesontwerp te maken en het product uiteindelijk te produceren. Deze teams worden gestuurd door een sterke kantoorruimte huren groningen teamleider, die een brede ervaring heeft met verschillende specialismen. Meerdere teams werken parallel aan verschillende modulen van het product. In het productontwerp wordt veel aandacht besteed aan de ‘maakbaarheid’ van het product, waardoor het aantal productiehandelingen zo veel kantoorruimte huren leeuwarden mogelijk wordt beperkt. Loopbanen zijn gericht op het verkrijgen van inzicht in alle bedrijfsprocessen. Om de integratie van de verschillende fasen van de bedrijfsprocessen beter gestaltete geven is er sprake van carriereperspectief door de verschillende afdelingen heen. In principe gold aanvankelijk de garantie van lifetime employment, om overstappen naar een ander bedrijf onaantrekkelijk te maken. Maar deze garantie is in de jaren negentig sterk onder druk komen te staan. Tot de buitenwereld drong dat alles pas goed door toen in 1990 een boek verscheen dat insloeg als een bom: The Machine that Changed the World, een vergelijkend onderzoek naar de mondiale auto-industrie. 7 Daarin bracht een team van onderzoekers van het Amerikaanse researchinstituut MIT het hele systeem in kaart. De resultaten waren onthullend. Zo bleek de productietijd kantoorruimte huren amsterdam van een auto in Japan gemiddeld 16,8 uur te bedragen, in Europa 36,2 uur. Pas veel later werd duidelijk dat hier appels en peren werden vergeleken. Japanse fabrieken kochten toen al veel meer in bij toeleveranciers, waardoor hun eigen productietijd uiteraard korter werd. Hoe het nu precies zat met de productiviteit, gecorrigeerd voor toelevering, is nooit echt duidelijk geworden.
144
Een harder gegeven was de kwaliteit. Japanse autofabrieken meldden 60 defecten per 1000 voertuigen; de Europese 97. Dat verschil werd met name verklaard door enkele andere variabelen. Teamwerk bijvoorbeeld: in de Japanse fabrieken werkte ruim 69% van de arbeiders in productieteams. Dat kantoorruimte huren schiphol maakte het mogelijk om afwijkingen die tijdens het productieproces ontstaan ter plaatse te corrigeren volgens het principe van zero defects (nul fouten). In Europa kwam teamwerk bijna nietvoor: o,6%.