De coëfficiënt

Bij het doen van deze oefening hebt u waarschijnlijk ontdekt dat de coëfficiënt van uw afkeer van verlies bij grotere inzetten groter wordt, maar niet buitensporig veel groter. Natuurlijk gaan alle weddenschappen van tafel als het mogelijke verlies potentieel desastreus is, of als uw manier van leven bedreigd wordt. Er zijn risico’s kantoor huren groningen die u niet zult accepteren, ongeacht hoeveel miljoenen u zou kunnen winnen als u geluk had. Een nadere blik op figuur ro kan een veelvoorkomend misverstand voorkomen. In dit hoofdstuk heb ik twee stellingen geopperd, die door sommige lezers als tegenstrijdig beschouwd kunnen worden: • Bij gemengde gokken, waarbij je zowel kunt winnen als verliezen, leidt een afkeer van verlies tot extreme keuzen tegen verlies. • Bij slechte keuzen, waarbij een zeker verlies wordt vergeleken met een groter verlies dat alleen maar waarschijnlijk is, leidt een teruglopende gevoeligheid tot het kantoor huren leeuwarden opzoeken van risico.
Er is hier geen tegenstrijdigheid. In het gemengde geval weegt het mogelijke verlies twee keer zo zwaar als de mogelijke winst, zoals je kunt zien door de hellingen van de waardefunctie voor verlies en winst met elkaar te vergelijken. In het slechtste geval wordt het opzoeken van risico veroorzaakt door de buiging van de waardecurve (teruglopende gevoeligheid). De pijn van een verlies van 900 dollar is sterker dan 90 procent van de pijn van het verlies van rooo dollar. Deze twee inzichten vormen de kern van de prospecttheorie.
Figuur ro toont een abrupte verandering in de helling van de waardefunctie op het punt waar winst in verlies overgaat, omdat er een aanzienlijke afkeer van verlies bestaat zelfs kantoor huren amsterdam wanneer het risicodragende bedrag in vergelijking met iemands rijkdom zeer klein is. Is het aannemelijk dat een houding tegenover toestanden van rijkdom de extreme afkeer van kleine risico’s zou kunnen verklaren? Het is een treffend voorbeeld van verblinding door theorie dat deze opvallende fout in de theorie van Bernoulli in de loop van tweehonderdvijftig jaar door geen enkele wetenschapper is
26. De prospecttheorie 303
opgemerkt. In 2000 heeft de gedragseconoom Matthew Rabin uiteindelijk langs wiskundige weg bewezen dat pogingen om afkeer van verlies op grond van de utiliteit van rijkdom te verklaren absurd zijn en gedoemd te mislukken, en zijn bewijs heeft de aandacht kantoor huren schiphol getrokken. Het theorema van Rabin laat zien dat iedereen die een gunstige gok met een kleine inzet afwijst, zich op wiskundige gronden verplicht tot een belachelijk niveau van afkeer van risico bij een grotere gok.5