De correcte a-posteriori-kansverhouding

In dit vraagstuk is de correcte a-posteriori-kansverhouding 8 tegen l voor de 4:1-steekproef en 16 tegen l voor de l 2:8-steekproef, uitgaande van gelijke a-priorikansen. De meeste mensen denken echter dat de eerste steekproef sterkere aanwijzingen levert voor flexplek huren groningen de hypothese dat de pot hoofdzakelijk met rode knikkers is gevuld, aangezien het aandeel rode knikkers in de eerste steekproef groter is dan in de tweede. Wederom worden intuïtieve oordelen gedomineerd door de verhouding in de steekproef; de omvang van de steekproef, die cruciaal is voor het bepalen van de daadwerkelijke a-posteriori-kansverhouding, flexplek huren leeuwarden heeft geen invloed.6 Bovendien zijn intuïtieve inschattingen van a-posteriori-kansverhoudingen veel minder extreem dan de correcte waarden. De onderschatting van de invloed van aanwijzingen is in dit soort vraagstukken herhaaldelijk waargenomen.? Men heeft er de term ‘conservatisme’ aan gehangen. Misconceptie van kansen. Mensen verwachten dat een reeks van uitkomsten, gegenereerd door een willekeurig proces, de essentiële eigenschappen van dat proces vertegenwoordigt, zelfs al is de reeks kort. Bij het herhaaldelijk opwerpen flexplek huren amsterdam van een munt zullen mensen de reeks K-M-K-M-M-K waarschijnlijker achten dan de reeks K-K-K-M-M-M, die niet willekeurig lijkt, en de reeks K-K-K-K-M-K, die geen afspiegeling lijkt van de gelijke kansen van het opwerpen van een munt.8 Mensen verwachten dus dat de essentiële kenmerken van het proces aanwezig zijn, niet alleen globaal in de hele reeks, maar ook lokaal, in elk van de delen van de reeks. Een lokaal representatieve reeks kan echter systematisch afwijken van de kansverwachting: ze bevat te veel afwisseling en te weinig herhalingen. Een ander gevolg van het vertrouwen in lokale representativiteit is de bekende gambler’s fa l/acy, of gokkersmisvatting. Als mensen aan de roulettetafel een lange reeks van rood hebben zien vallen, verwachten ze ten onrechte dat de kans op zwart nu levensgroot is, waarschijnlijk flexplek huren schiphol omdat zwart nu een meer representatieve reeks zal vormen dan wederom rood. Kans wordt dan opgevat als een zelfcorrigerend proces waarin afwijking in één richting wel een afwijking in de tegenovergestelde richting moet veroorzaken, om het evenwicht te herstellen. Afwijkingen worden echter niet ‘gecorrigeerd’, maar eerder ‘verwaterd’ in het langer durende proces.