De dynamiek van organisatiecrises

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Organisaties in ontwikkeling: reorganisatie en (geplande) verandering
Groei en ontwikkeling van organisaties, zoals we die in paragraaf 6.4 hebben besproken, houdt eigenlijk altijd in dat een organisatie groter en complexer wordt. Hoewel de schema’s in paragraaf 6.4 de groei als het ware stil zetten in een nieuwe voorstelling van de kantoorruimte huren groningen dynamisch proces organisatiestructuur, is groei en ontwikkeling vooral een dynamisch proces. In dit dynamische proces worden ook de nodige informatie en energie uitgewisseld met de interne en externe bedrijfsomgeving, zoals we in hoofdstuk 2 en 3 hebben uiteengezet. Denk bijvoorbeeld aan relaties met klanten, vakbonden, banken, groepen werknemers en managers.
De veranderingen die (moeten) plaatsvinden vinden doorgaans niet van de ene dag op de andere plaats. Het kantoorruimte huren leeuwarden tempo kan verschillen, variërend van snel tot geleidelijk. Ook kan er verschil zijn in de omvang van de verandering, variërend van partieel (afdeling of eenheid na eenheid) tot integraal (alles tegelijkertijd).
Altijd is er bij verandering sprake van een veranderingsproces dat de nodige onzekerheden voor de betrokkenen, managers en medewerkers, met zich meebrengt. Dit houdt doorgaans in dat in een veranderingsaanpak de nodige weerstanden tegen verandering overwonnen moeten worden alvorens een nieuwe situatie intreedt, en een vernieuwde organisatie effectief functioneert. In de dynamiek van organisatie is ‘crisis’ echter min of meer een noodzakelijke voorwaarde voor een nieuwe kantoorruimte huren amsterdam orde en een groei- en ontwikkelingsfase die beter past bij gewijzigde interne en externe omstandigheden. De andere kant van dezelfde medaille is dat organisaties vaak te weinig energie en visie hebben om zichzelf effectief te vernieuwen. Als dit zo is, dan kunnen ze in de meeste gevallen maar beter ontmanteld en opgeheven worden. Dát liever dan te trachten om via allerlei kunstgrepen het leven van zo’n organisatie nog een tijd te rekken. Het kantoorruimte huren schiphol van buiten af inpompen van veel geld en energie en het inkopen en inbrengen van extern bedachte visies en mensen zijn voorbeelden van dergelijke kunstgrepen, die soms lukken, maar ook veelvuldig mislukken.