De financiële opbrengsten

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Voorts bevinden zich op het terrein twee composthopen (van ongeveer 3 bij 6 bij 2 meter), een aantal fruitboompjes en opslag van hout- en tweedehandsmaterialen. Op het perceel worden circa 25 konijnen in verplaatsbare hokken en ongeveer 200 tot 300 (scharrel)kippen gehouden. De werkzaamheden worden voornamelijk verricht door het gezin van appellante. In drukke tijden helpen kantoor huren groningen derden mee. Producten worden in het eigen gezin verbruikt en, indien de oogst daartoe aanleiding geeft, vanuit het woonhuis en soms via een veiling aan derden verkocht. De financiële opbrengsten vormen zeker geen hoofdbron van bestaan; winst maken is ook niet het oogmerk van de activiteiten en zodanige winst zou niet zelden ontbreken. Naar het oordeel van de Afdeling kan in dit geval niet worden gesproken van een op winst gerichte bedrijfsmatige exploitatie van een veehouderij annex fruitteeltbedrijf. Daarentegen kantoor huren leeuwarden hebben de activiteiten, gelet op het vorenstaande, wel een zodanige omvang, dat zij boven hobbymatig karakter uitstijgen.’ Mede gelet op het aantal dieren en de aard en omvang van de activiteiten konden burgemeester en wethouders zich naar het oordeel van de Afdeling op het standpunt stellen dat er sprake is van een bedrijvigheid met een omvang alsof deze bedrijfsmatig is, als bedoeld in art. 1.1 lid 1 Wm. (ABRvS 21 april 1995, nr. G05.93.3205)
GS van Noord-Brabant zegden een bedrijf bestuursdwang aan ter zake van de opslag van gevaarlijke afvalstoffen in een container. In beroep stelde de Afdeling bestuursrechtspraak: ‘Uit kantoor huren amsterdam de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de container met een inhoud van ongeveer 1 0 ton gevaarlijke afvalstoffen, zoals verfafval, verfverdunningsmiddelen en harsen, vanaf oktober of november 1995 op het des
9 .5 Vergunningen voor inrichtingen 361
betreffende perceel aanwezig was. ( …) ‘. Gelet op het soort en de hoeveelheid afval, alsmede de duur van de opslag op het terrein, waardoor de verrichte activiteit, te weten het kantoor huren schiphol opgeslagen houden van gevaarlijk afval, een continu karakter kreeg, was de Afdeling van oordeel dat in dit geval sprake was van een bedrijvigheid in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was. (ABRvS 16 mei 2000, AB 2000/334)