De FSI

De FSI is 2,4 Bl De beleggingswaarde kantoor huren per uur groningen bedraagt 141.589. Het BAR bedraagt 5,25% wat vrijwel gelijk is aan de exit yield. B2 Er lijkt nauwelijks sprake te zijn van een onrendabele top. De kantoor huren per uur leeuwarden residuele grondwaarde wijkt niet heel veel af van gebruikelijke grondprijzen voor sociale woningbouw anno 2009. C De grondwaarde bedraagt 1 . 1 69 per m2 BVO D De grondprijs bedraagt 26.350 E De grondquote bedraagt 1 6,0% (incl./incl.) of 1 3,4% (excl./incl) F De grondwaarde bedraagt 1 .500.609 G De afroming bedraagt 4.089 / 5.095, een minimaal bedrag dus. De afroming is zo gering omdat renteverliezen zijn meegenomen. Vaak zien we afromingsbedragen zonder verrekening van renteverliezen. Deze bedragen lijken dan hoger. Antwoorden 2 07 Toekomstige Ombouw van Kantoor naar Woning A Resultaat exclusief ombouwvoorzieningen kantoor huren per uur amsterdam is 533 per m2 VVO Resultaat inclusief ombouwvoorziening is minus 321 per m2 VVO Het verschil is 854 per m2 VVO B De IRR bij voortzetten kantoorfunctie is 9,6% De IRR bij omzetten naar een woning is 9,7% Bij omzetting is de IRR dus 0,1 % hoger BIJLAGE 1 – ANTWOORDEN BIJ VRAAGSTUKKEN 337 Antwoorden 2 08 Gemeente Versus Ontwikkelaar in Bouwclaim Model A 80.000 60.000 40.000 20.000 20.000- 40.000- – Netto kasstroom kantoor huren per uur schiphol B Netto contante waarde is 4.084 Eindwaarde is 5.453 C Netto contante waarde is 4.126 Eindwaarde is 5.510 Dl Netto contante waarde is 6.008 Eindwaarde is 9.272 D2 Netto contante waarde is 3.678 Eindwaarde is 5.677