De geesteswetenschappen

Gerelateerde afbeelding

De geesteswetenschappen benadrukken juist het cruciale belang van intersubjectieve entiteiten, die niet teruggebracht kunnen worden tot hormonen en neuronen. Historisch denken betekent dat je reële macht toeschrijft aan de inhoud van onze zelfverzonnen verhalen. Uiteraard houden historici ook rekening met objectieve factoren, zoals klimaatveranderingen en genetische mutaties, maar ze hechten veel meer belang aan de verhalen die mensen creëren en geloven. Noord-Korea en Zuid-Korea verschillen niet zo enorm van elkaar omdat de mensen in Pyongyang andere genen hebben dan de mensen in Seoul, of omdat het noorden kantoor huren leeuwarden kouder en bergachtiger is, maar doordat het noorden wordt gedomineerd door heel andere verzinsels. Misschien beleeft de neurobiologie op een dag een doorbraak waardoor we het communisme en de kruistochten in strikt biochemische termen kunnen verklaren. Maar zover zijn we nog lang niet. In de eenentwintigste eeuw zal de grens tussen geschiedenis en biologie waarschijnlijk niet vervagen doordat we biologische verklaringen voor historische gebeurtenissen zullen vinden, maar eerder omdat ideologische verzinsels ons DNA zullen overschrijven, politieke en economische belangen het klimaat zullen bijstellen en de geografie van bergen en rivieren plaats zal maken voor cyberspace. Als menselijke verzinsels vertaald worden naar genetische en elektronische codes, zal de intersubjectieve realiteit de objectieve realiteit verzwelgen en zal de biologie fuseren met de geschiedkunde. In de kantoor huren schiphol eenentwintigste eeuw zou fictie dus wel eens de sterkste macht op aarde kunnen worden, zelfs nog sterker dan onberekenbare asteroïden en natuurlijke selectie. Als we dus iets van onze toekomst willen begrijpen, is het niet genoeg om genomen te kraken en berekeningen te maken. Dan moeten we ook de verzinsels ontcijferen die de wereld betekenis geven.