De geschoolde arbeider

Een tweede essentiele factor is kwaliteit. Het industriele proces draait om de kwantiteit van de output. Daaraan wordt kantoorruimte huren groningen de efficiency afgemeten. Kwaliteit is een randvoorwaarde en in Taylors systeem was kwaliteitscontrole dan ook afgezonderd als een aparte functie binnen het productiemanagement, die losgekoppeld was van het proces zelf. ‘In het meeste kenniswerk is kwaliteit geen minimumconditie of een beperkende voorwaarde. Kwaliteit kantoorruimte huren leeuwarden is de essentie van de productie. Als we de prestatie van een leraar willen beoordelen vragen we niet hoeveel leerlingen zijn klas kan bevatten. We vragen hoeveel leerlingen iets leren -dat is een vraag naar de kwaliteit.’ Ten slotte vereist kenniswerk dat voortdurende innovatie wordt ingebouwd in de functie. Dat veronderstelt een continu leerproces en een andere visie op menselijke arbeid waarmee het bedrijfskundige model van de industriele economie op z’n kop wordt gezet. ‘De economische theorie en de praktijk van het zakenleven beschouwt de handarbeider als een kosten post. Om kantoorruimte huren amsterdam  productief te kunnen zijn, moet de kenniswerker worden beschouwd als een onderdeel van het vermogen van de onderneming.’ Dat is een essentieel verschil. ‘Kosten moet je beheersen en beperken. Vermogen moet je laten groeien.’ Daarmee zouden de ideaalbeelden van de jaren zeventig -autonomie in het werk, zelfontplooiing van de werknemer en permanente educatie – eindelijk een solide economische basis krijgen. Want zij zijn dan, anders dan ten tijde van de ‘Humanisering van de arbeid’, niet meer louter sociale doelstellingen, maar vloeien voort uit de inhoud van kantoorruimte huren schiphol het productieproces in de herseneconomie. Druckers kenniswerker lijkt sprekend op de geschoolde arbeider van eind i9e eeuw, voordat diens vakmanschap door Taylor werd ‘onteigend’.