De globalisering

De winnaars van de globalisering zijn dat stadium allang voorbij. Met na
me in de Verenigde Staten tekenen zieh de nieuwe arbeidsverhoudingen af. De bestand the brightest op de Amerikaanse arbeidsmarkt kantoorruimte huren groningen┬ávergen van de best companies to work for drie dingen: een missionair gevoel, inspirerend leiderschap en een ‘tehuis’. De grote namen van de nieuwe economie -Microsoft, Apple, Amazon, Nike -‘scheppen de toekomst’, ‘veranderen de wereld’; werk is ‘een gezamenlijk avontuur’. De rol van de leider – een Bill Gates, een Jack Welch -wordt zorgvuldig gecultiveerd. En allemaal bieden ze een ‘campus’, met voorzieningen van gymnastiekzalen tot grief counselors die de werknemers therapeutisch kantoorruimte huren leeuwarden begeleiden bij de life events die zelfs in deze brave new world het leven van het individu kunnen ontregelen. Eigenlijk hebben zij geen enkele reden om het bedrijf te verlaten, behalve dan om te gaan slapen. Southwest Airlines voert een beleid dat erop is gericht relaties tussen medewerkers te stimuleren. Dat heeft al 821 huwelijken tussen werknemers opgeleverd. Het zijn precies de kenmerken van een sekte: devote toewijding, een charismatische leider en afscherming van de omringende samenleving. 23 Een soortgelijke ontwikkeling doet zieh ook in Europa voor. ‘Simpelweg je vak verstaan is niet voldoende meer om carriere te maken binnen een bedrijf’, meldt Trouw. ‘Werknemers kantoorruimte huren amsterdam moeten bereid zijn hun psyche onder het vergrootglas te leggen om zo beter te presteren.’ De krant citeert een werknemer. “‘Ik kwam aanvankelijk met het verhaal dat ik moeilijk kan delegeren en sterk vanuit mijn kennis werk. Als adviseur is dat prima. Maar als ik leiding wil gaan geven, kan mijn werkwijze jonge werknemers hinderen. Als manager moet je hen juist laten opbloeien.” De trainer legde de vinger op de zere plek. “Mijn vader lag in het ziekenhuis en door de vragen van de trainer kwamen we erop dat ik heel kwetsbaar was. Ik ben bescherind opgevoed, heb een kantoorruimte huren schiphol vrij dominante moeder en heb als academicus ook lang in een beschermde wereld gewerkt. Dat was best confronterend.”’24 Nadat hij eerst zijn handen en later ook zijn hoofd bij de portier moest inleveren, wordt de werknemer nu geacht zijn ziel daaraan toe te voegen .