De goden

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

De goden kregen in de tussentijd twee aanverwante rollen. Ten eerste verklaarden ze wat er zo bijzonder is aan sapiens en waarom mensen alle andere organismen mogen domineren en uitbuiten. Het christendom zei bijvoorbeeld dat de mens over de rest van de schepping regeerde omdat de Schepper hem met dat gezag had bekleed. Bovendien gaf God volgens het christendom alleen mensen een eeuwige ziel. Aangezien het lot van die eeuwige ziel de crux is van de hele christelijke kosmos en aangezien dieren geen ziel hebben, zijn dieren louter figuranten. De mens kwam zo aan het hoofd van de schepping te staan, terwijl alle andere organismen naar de zijlijn werden geschoven. Ten tweede moesten de goden bemiddelen tussen mensen en het ecosysteem. In de animistische kosmos stond alles en iedereen rechtstreeks met elkaar in contact. Als je iets wilde van de kariboe, de vijgenbomen, de wolken of de rotsen, dan richtte je je tot hen. In de theïstische kosmos werd alles wat niet menselijk was het zwijgen opgelegd. Je kon dus niet langer praten met bomen en dieren. Wat moest je dan, als conference room groningen je wilde dat de bomen meer vrucht droegen, de koeien meer melk gaven, de wolken meer regen brachten en de sprinkhanen van je gewassen afbleven? Daar kwamen de goden in beeld. Die beloofden regen, vruchtbaarheid en bescherming, zolang de mens daar maar iets voor terugdeed. Dit was de kern van deze agrarische koehandel. De goden beschermden en vermeerderden de opbrengst en in ruil daarvoor moesten mensen hun oogst delen met de goden. Deze deal bediende twee partijen en de rest van het ecosysteem had het nakijken. In Nepal vieren volgelingen van de godin Gadhimai elke vijf jaar een feest ter ere van haar in het dorpje Bariyapur. In 2009 werd er een record bereikt toen 250.000 dieren aan de god werden geofferd. Een plaatselijke chauffeur vertelde een bezoekende Britse journalist: ‘Als we iets willen en we komen hier met een offe r voor de godin, dan worden al onze dromen binnen conference room amsterdam vijf jaar vervuld.’26 De theïstische mythologie verklaart grotendeels de subtiele details van deze deal. Het Mesopotamische Gilgamesjepos verhaalt dat bijna alle mensen en dieren ooit omkwamen toen de goden een grote overstroming stuurden om de wereld te vernietigen. Achteraf beseften de goden dat ze overhaast hadden gehandeld, omdat er niemand meer over was om iets aan ze te offe ren. Ze werden gek van honger en ellende. Gelukkig had één menselijk gezin het overleefd dankzij de vooruitziende blik van de god Enki, die zijn volgeling Oetnapisjtim had geïnstrueerd om te schuilen in een grote houten ark, samen met zijn verwanten en een hele menagerie aan dieren.