De Invaliditeitswet

Arbeidsongeschiktheid was ook zo’n incidenteel, verzekerbaar risico. De Invaliditeitswet, de oudste sociale wet in Nederland, dekte het risico van letsel op en door het werk, bijvoorbeeld als gevolg van bedrijfsongevallen en beroepsziekten. Dat risque professionel is eind jaren zestig bewust kantoorruimte huren groningen losgelaten (met als onvoorzien neveneffect dat alle kennis over bedrijfsveiligheid en beroepsziekten is verdwenen, omdat daarvan geen statistieken meer werden bijgehouden). Ook hier veranderde een verzekering in een structurele opvang. Nederland worstelt sinds de jaren tachtig met een ongekend hoog aantal arbeidsongeschikten, dat een hardnekkig sociaal-economisch probleem betekent waar de kantoorruimte huren leeuwarden politiek maar geen greep op krijgt. De reden is dat een groot deel van de structurele uitstoot is opgevangen in de WAO. Een kostbare oplossing die alleen mogelijk was door de aardgasbaten. Een ander deel is te vinden in de bijstand. In i999, ten tijde van een overspannen arbeidsmarkt, meldde de Sociale Dienst van de gemeente Den Haag dat 58% van het bestand aan bijstandsgerechtigden was ingedeeld in categorie 4. Dat is ambtelijk jargon voor ‘niets meer mee te beginnen op de arbeidsmarkt’. ‘De werkloosheid is ingedikt’, concludeerde de dienst, dat wil zeggen dat iedereen die nog enige kans had op werk in de voorafgaande jaren al aan een baan was kantoorruimte huren amsterdam geholpen. Het residu bestaat uit mensen die over geen enkele productieve capaciteit beschikken waar vraag naar is, vaak in combinatie met medische en psychische handicaps die de weg naar werk belemmeren. Voor hen geldt alleen ‘sociale activering’ nog als remedie, om te voorkomen dat uitstoting uit het arbeidsproces niet tevens leidt tot sociale uitstoting. In een grootstedelijke omgeving tekent dit verschijnsel zieh natuurlijk het scherpst af. Maar inmiddels is meer dan de helft van de bijstandsgerechtigden in heel Nederland vrijgesteld van de verplichting werkte zoeken. ‘9 De officiele werkloosheid, die tot uitdrukking komt in de WW-uitkeringen, kunnen we beschouwen als vooral conjunctureel bepaald. Dit aantal neemt overigens weer snel toe. In kantoorruimte huren schiphol het jaar 2002 bedroeg de stijging gemiddeld 3000 per maand, terwijl in de jaren 1995-2001 het aantal werkloosheidsuitkeringen continu daalde tot in december 2001 het laagste punt was bereikt: 166.ooo. Sindsdien is dit aantal in een jaar met bijna 23% toegenomen. Het conjuncturele werkgelegenheidseffect als gevolg van de ‘kater van de nieuwe economie’ is nog lang niet uitgewerkt.