De IT-sector

Het duidelijkst is dat in de IT-sector binnen de bank. Daar ontstaan bijna elk jaar nieuwe functies. En dat zijn ook geen functies meer, maar rollen. De klassieke functiewaardering is gebaseerd op een nauwkeurige kantoorruimte huren groningen beschrijving van de taken die iemand in een bepaalde functie dient uit te oefenen.Via een ingewikkeld stelsel van wegingscriteria leidt de functiebeschrijving uiteindelijk tot een indeling in een bepaalde salarisschaal. Zo’n systeem is bruikbaar in een min of meer statische omgeving, waarin mensen jaar in jaar uit ongeveer kantoorruimte huren leeuwarden hetzelfde werk doen. Tevens wordt ervan uitgegaan dat een medewerker slechts een functie heeft. In een dynamische omgeving als de IT-sector is zo’n systeem nauwelijks meer toepasbaar. Daar komt bij dat functiewaardering geen rechtstreeks verband legt tussen de output van mensen en de doelstellingen van de organisatie. Daarom is in 1999 een nieuwe methode ingevoerd, die uitgaat van de r61 die medewerkers vervullen. lemands rol is een combinatie van de vaardigheden en de competenties waarmee een bijdrage wordt geleverd aan de doelstellingen van de organisatie. De rol beschrijft de bijdrage die medewerkers leveren aan de kantoorruimte huren amsterdam doelstellingen van de afdeling en uiteindelijk van de bank, los van de taken die zij daartoe uitvoeren. In totaal werden binnen de IT-sector van de bank 45 rollen gedefinieerd. Om de flexibiliteit van medewerkers te vergroten, kunnen zij tegelijkertijd meerdere rollen vervullen. Ook kan iemand, in het kader van zijn persoonlijk ontwikkelplan, toewerken naar een andere combinatie van rollen in de toekomst.

De oogst van de jaren negentig. Het weinige ongeschoolde werk dat nog is overgebleven is geconcentreerd en ge”industrialiseerd. Het overgrote deel van het bankpersoneel, van oudsher gewend aan werkzekerheid, zal moeten leren omgaan met voortdurende verandering. En met de vraag: kantoorruimte huren schiphol wat heb ik de bank over een paar jaar te bieden? In het meest dynamische segment, zoals de IT-sector, werpt het werk van de toekomst zijn schaduw vooruit.Want rollen zijn per definitie van korte duur. Daarmee is de inhoud van het werk, die vroeger was gestold in een vaste baan, vloeibaar geworden.