De Meststoffenwet

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

met betrekking tot de periodes die niet geschikt zijn voor het gebruik van meststoffen, inzake het gebruik van meststoffen op steile hellingen, op drassig, ondergelopen, bevroren of kantoorruimte huren groningen met sneeuw bedekt land en in de nabijheid van waterlopen, betreffende de minimumopslagcapaciteit voor dierlijke meststoffen en betreffende de methodes voor het gebruik van meststoffen, inclusief hoeveelheid en gelijkmatigheid van de verspreiding, waarmee de afvoer van nutri├źnten naar het water op een aanvaardbaar niveau wordt gehouden.
Ten slotte verplicht de Nitraatrichtlijn tot het stellen van aanvullende of verscherpte maatregelen kantoorruimte huren leeuwarden indien duidelijk wordt dat de eerder genoemde maatregelen niet toereikend zijn om de doelstellingen van de richtlijn te bereiken.
De Meststoffenwet heeft een stelsel van gebruiksnormen die gehandhaafd kunnen worden door bestuursrechtelijke en strafrechtelijke sancties. Jaarlijks mag een landbouwbedrijf een bepaalde hoeveelheid meststoffen op het bedrijf gebruiken. Men moet verantwoorden welke hoeveelheid is gebruikt. Productie, aanvoer en afvoer van kantoorruimte huren amsterdam meststoffen van het bedrijf moeten in de administratie worden berekend en vastgelegd. De gebruiksruimte is de ruimte die het bedrijf heeft voor het bemesten van de gewassen. Aan de hand van de gebruiksnormen kan per bedrijf de gebruiksruimte worden bepaald. Het werkelijke gebruik van meststoffen mag niet groter zijn dan de kantoorruimte huren schiphol gebruiksruimte. De wet kent de volgende gebruiksnormen: de gebruiksnorm voor dierlijke meststoffen; de stikstofgebruiksnorm voor meststoffen; de fosfaatgebruiksnorm voor meststoffen.