De sociale psychologie

Op dit punt komt de sociale psychologie in het spel, omdat het antwoord dat een waarheidsgetrouwe financieel directeur zou geven volslagen belachelijk is. Een financieel directeur die kantoor huren groningen aan zijn collega’s meedeelt dat er een goede kans is dat de S&P-uitkomsten tussen -ro procent en +30 procent zullen liggen, kan uit de vergaderzaal worden weggelachen. De grote betrouwbaarheidsinterval is een bekentenis van onwetendheid die niet geaccepteerd wordt van iemand die betaald wordt voor zijn deskundigheid in financiële zaken. Zelfs als kantoor huren leeuwarden ze beseften hoe weinig ze wisten, zouden deze directeuren voor het opbiechten van hun onwetendheid gestraft worden. President Truman heeft ooit gesmeekt om een ‘eenzijdige econoom’ die zich duidelijk zou uitspreken; hij had het helemaal gehad met economen die steeds weer aankwamen met ‘aan de andere kant …’ Organisaties die te zelfverzekerde experts op hun woord geloven, kunnen rekenen op kostbare consequenties. Het onderzoek bij financieel directeuren toonde aan dat degenen die het meeste vertrouwen stelden in de S&P-index ook te zelfverzekerd en optimistisch waren over de vooruitzichten van hun eigen bedrijf, waardoor ze meer risico’s namen dan anderen. Zoals Nassim Taleb naar voren heeft gebracht, zet een ondeugdelijke beoordeling van onzekerheid in de omgeving economen er onvermijdelijk toe aan om risico’s te nemen die ze zouden moeten vermijden. Optimisme wordt echter kantoor huren amsterdam zeer gewaardeerd, zowel sociaal als op de markt; mensen en bedrijven belonen de verschaffers van gevaarlijk misleidende informatie hoger dan mensen die hun de waarheid vertellen. Een van de lessen van de financiële crisis die tot de grote recessie heeft geleid, is dat er perioden zijn waarin concurrentie tussen experts en organisaties zeer bevorderlijk is voor een collectieve blindheid voor risico en onzekerheid. De sociale en economische factoren achter overmatig zelfvertrouwen beperken zich niet tot financiële voorspellingen. Ook andere professionals moeten onder ogen zien dat een expert die deze titel verdient, geacht wordt een grote mate van zelfvertrouwen aan de dag te leggen. Philip Tetlock heeft vastgesteld dat experts met het grootste zelfvertrouwen het vaakst werden uitgenodigd om hun ideeën in nieuwsprogramma’s uit de doeken te doen. Overmatig zelfvertrouwen lijkt ook endemisch te zijn in de geneeskunde. Een onderzoek naar patiënten die op de intensive care gestorven waren, heeft autopsieresultaten vergeleken met de diagnoses van artsen toen kantoor huren schiphol deze patiënten nog in leven waren. Ook deze artsen gaven blijk van hun zelfvertrouwen. De uitkomst van het onderzoek was dat artsen die ‘volstrekt zeker’ waren van hun diagnose, het in 40 procent van de gevallen bij het verkeerde eind hadden. 16