De vergelijking voor de kritische termijn (KT)

De vergelijking voor de kritische termijn (KT) uitgedrukt in maanden is: KT = 12 1î – rd rk – rd Hierbij staat ri voor de rente op langlopend vermogen, rk voor de rente op kortlopende vermogen en rd voor de rente op deposito, anders gezegd de creditrente op positieve saldo’s. Stel dat de rente op kort geld (rk) 7% is, de rente op lang geld (ri) 5% en de creditrente (rd) 3% dan is de kritische termijn gelijk aan 6 maanden. 2.11 Terugverdienperiode Voor de goedkoop kantoor huren groningen beoordeling van het risico van een investering is het ook van belang te weten hoe lang het duurt tot de investering is terugverdiend. In het algemeen geldt: hoe eerder hoe beter. Hiervoor kan de terugverdienperiode (TVP) of pay-out dan wel pay-back period worden berekend. De terugverdienperiode is de tijdsduur, waarbinnen het bedrag van de investering is terugverdiend uit de netto opbrengsten van de investering. Er zijn twee berekeningsmogelijkheden afhankelijk van de definitie van de netto opbrengsten. De ene definitie gaat uit van de niet contant gemaakte netto kasstromen en de andere gaat uit van de contant gemaakte netto kasstromen. De goedkoop kantoor huren leeuwarden terugverdienperiode TVP is de periode waarvoor geldt dat de (contante waarde van) de netto kasstromen gelijk is aan (de contante waarde) van de investeringen zoals uitgedrukt in de eerstgenoemde vergelijking voor contante waarden en in de tweede vergelijking voor niet contante waarden. TVP CF CV\{nvesteringen = L -(l 1 ) t t=I + r TVP CW;nvesteringen = L CFt t=I Het Netto Aanvangsrendement goedkoop kantoor huren amsterdam (het quotiënt van de netto opbrengsten en de investeringen, NAR, zie hoofdstuk 3) is in feite een uitspraak over de terugverdienperiode. Een NAR van 10% impliceert een terugverdienperiode van 10 jaar voor een niet contant gemaakte nominaal gelijkblijvende kasstroom. 2.12 Verhoudingsgetallen, ratio’s . Veel berekeningen in vastgoed zijn gebaseerd op de verhouding tussen goedkoop kantoor huren schiphol twee getallen. Dergelijke verhoudingsgetallen zijn bijvoorbeeld het Bruto Aanvangsrendement (BAR), de bruto winstmarge en de grondquote. Deze verhoudingsgetallen komen in de volgende hoofdstukken uitvoeriger aan de orde. Verhoudingsgetallen worden, net als in de financiële wereld, gebruikt om verschillende projecten (of bedrijven) vergelijkbaar te maken. In de financiële wereld is bijvoorbeeld de koers/winst verhouding een belangrijke indicator. Vooruitlopend op de komende hoofdstukken geven we hier de, vereenvoudigde, vergelijkingen voor het BAR, de winstmarge en de grondquote.