Decision Support Systems (DSS)

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

Decision Support Systems (DSS) (beslissingsondersteunende systemen) werden voor het eerst ontwikkeld aan het eind van de jaren zestig door de mogelijkheden die de computer bood in de vorm van databases en directe toegang tot de informatie kantoorruimte huren groningen voor manipulatiedoeleinden. Het doel van DSS is te zien als het leveren van een bijdrage aan de effectiviteit van semi-gestructureerde besluitvormingsprocessen door analyse en simulatie. Het betreft dan met name kwantitatieve besluitvormingsprocessen, zoals productie- en voorraadplanning, strategische planning, financiële planning en investeringsbeslissingen. Wanneer de knelpunten bij de huidige kantoorruimte huren leeuwarden wijze van beslissen liggen in de fasen van het genereren van alternatieven, het ontwerpen van oplossingen en het selecteren daarvan, dan kunnen DSS-systemen daar ondersteuning bieden.
Waar de toepassingsmogelijkheden van DSS echter beperkt blijven tot situaties waarin een formeel model (waarop de besluitvorming wordt gebaseerd) het besluitvormingsproces kan representeren, gaat Artificial Intelligence (AI) (kunstmatige intelligentie) een kantoorruimte huren amsterdam stap verder. Binnen AI kan men omgaan met conflicterende of ontbrekende data. Artificial Intelligence wordt gedefinieerd als dat deel van de informatica dat zich bezighoudt met processen die intelligente actie produceren. Met intelligente actie wordt dan bedoeld: een beslissing die doelgericht is, wordt bereikt via een logisch redeneerproces en waaraan ervaringsregels ten grondslag liggen. Al ziet men opgebouwd uit drie deelgebieden: zingtuigsystemen, natuurlijke taalsystemen en expertsystemen. Het eerste type systemen houdt zich bijvoorbeeld bezig met het interpreteren van en het onttrekken van zoveel mogelijk informatie aan twee dimensionale foto’s. Taalsystemen richten zich op de interpretatie van bijvoorbeeld Engels zoals het door Leveranciers gesproken wordt. Expertsystemen of kantoorruimte huren schiphol kennissystemen worden wel gedefinieerd als programma’s die moeilijke problemen oplossen die deskundigheid vereisen. De invloed van deze vorm van Al op het management zal ongetwijfeld het grootst zijn. Toepassingen liggen in diagnose, medische informatiesystemen, procesbeheersing, planning en industriële toepassingen.
Toepassing van ‘groupware’ heeft op diverse manieren invloed op de verschillende fasen van het besluitvormingsproces. Door het elektronisch raadplegen van interne en externe informatiebronnen (internet) kan sneller en veel eenvoudiger dan voorheen informatie verzameld worden die bijvoorbeeld gebruikt kan worden bij het stellen van het probleem. Meestal biedt groupware de volgende toepassingen: het verzenden en ontvangen van elektronische berichten (al dan niet via internet), het bijhouden van agenda’s en het maken van afspraken voor bijeenkomsten, toegang tot documenten van andere gebruikers, toegang tot internet en de mogelijkheid van elektronische discussies. Bij een goed gebruik van groupware kan de gehele organisatie profiteren van de in alle uithoeken aanwezige kennis. In die zin maakt groupware bepaalde vormen van kennismanagement technisch mogelijk, zie hierna in subparagraaf 5.5.3 en 11.5.6.