Demand versus supply

De traditionele leverancier-klantrelatie in de keten moet worden omgezet in een partnership voor de lange termijn. De strategische samenwerking riebt zieh op alle aspecten van de bedrijfsvoering, in het bijzonder op de marketing (inclusief promoties, productontwikkeling en productintroducties ), de logistiek (fysieke distributie en productie) ende administratieve afhandeling (orders, facturen en dergelijke). Er is echter pas sprake van ‘echte’ SCM wanneer alle partijen in een keten samenwerken, dus als bijvoorbeeld een retailer ook relaties onderhoudt met de toeleverancier van de fabrikant.
Keten kosten Het eerst kennen kantoorruimte huren groningen van de eigen kosten is een absolute voorwaarde alvorens men naar de keten mag kijken. Vervolgens moet de logistiek manager in nauwe samenwerking met zijn inkopers en verkopers onderzoeken welke kosten er voor en na de eigen schakel worden gemaakt op het gebied van de distributielogistiek. Welke voorraadkosten, magazijnkosten en transportkosten maken mijn leveranciers en mijn afnemers? Zie figuur 12.9 voor deze zogenoemde ketenkosten.
In veeI onderzoek wordt alleen gekeken naar de logistieke kosten gezien vanuit de schakel in de bedrijfskolom waarin de kantoorruimte huren leeuwarden respondent zieh bevindt. Fabrikanten berekenen gewoonlijk alleen de logistieke kosten tussen het einde van hun fabricageproces en het moment waarop de goederen worden afgeleverd bij het distributiecentrum van een groothandel of een grootwinkelbedrijf. Bij de groothandel treffen we in dergelijke onderzoeken doorgaans alleen de logistieke kosten aan die gemaakt worden in het eigen magazijn, alsmede de kosten die gepaard gaan met het transport naar de detailhandel. Daarnaast kent de detailhandel binnen de eigen muren uiteraard ook logistieke kosten. Voor een berekening van de totale ketenkosten moeten we de afzonderlijke logistieke kosten van fabrikant, groothandelaar en detaillist dus optellen.
TUSSENVRAAG 12.2 Piegrowing zou wel eens gepaard kunnen gaan met hogere logistieke kosten. ls zo’n strategie dan wel kantoorruimte huren amsterdam verantwoord?
Waarin uerschilt een demand chain uan een supply chain?
Wij zijn van mening dat de term supply een sterke associatie oproept met de gedachte dat SCM alleen betrekking heeft op het managen van de relaties met toeleveranciers. Vanuit een klantperspectief kiezen wij ervoor om te starten vanuit demand management en daarmede stellen we ketenomkering Ketenomkering centraal als leidend thema.
In figuur 12.10 geven we een beeld van een kantoorruimte huren schiphol klassieke supply chain: een sterk Supply chain push-bestuurde keten gebaseerd op een productievisie. In het kader van een daadwerkelijke marketingvisie is de demand chain in figuur 12.11 realistischer.