Deus ex machina

De techniek waarmee we werken is geen deus ex machina. Elke theorie die technische en sociale factoren beschouwt als tegengesteld -waarbij de techniek uiteindelijk ‘wint’ -zal tekortschieten om de fundamentele kantoorruimte huren groningen veranderingen aan de binnenkant van het werkte doorgronden. Want het gaat niet om de tegenstelling, maar om de wisselwerking. Elke fase in de technologische ontwikkeling schept een nieuwe combinatie van mogelijkheden en dwingt tot nieuwe keuzen. Een reeks van onderling samenhangende factoren – economisch en organisatorisch, cultureel, maatschappelijk en politiek-bepaalt uiteindelijk welke kantoorruimte huren leeuwarden keuzen mensen en organisaties maken. Het klassieke voorbeeld dat het technologisch determinisme weerlegt, heeft betrekking op het China van eind i4e eeuw. Op het moment dat Europa op de grens stond van de Renaissance was China het in technisch opzicht eeuwen vooruit. De Spaans-Amerikaanse socioloog Castells geeft een overzieht van tal van technische toepassingen op industrieel en militair gebied en van de vele theorieen die pogen te verklaren waarom de Industriele Revolutie niet van Chinese origine is geweest.7 De meest gangbare theorie is dat de keizerlijke bureaucratie de technologische ontwikkeling bewust heeft afgeremd, omdat zij daarvan een ontwrichtende invloed vreesde op de maatschappelijke stabiliteit. Stabiliteit kantoorruimte huren amsterdam werd inderdaad verkregen, tegen een prijs van eeuwenlange stagnatie. Een soortgelijk verhaal, aldus Castells, kan worden verteld over het onvermogen van het staatsdirigisme van de Sovjet-Unie om zieh de beginselen van de ICT-revolutie eigen te maken. In deze beide voorbeelden was de factor politiek van doorslaggevende betekenis voor de kant die de technologische ontwikkeling zou opgaan. Een kantoorruimte huren schiphol voorbeeld van dominante invloed vanuit de cultuur vinden wein de geschiedenis van de pc die, aldus Castells, niet toevallig is ontstaan in Californie.