Een belangrijk kengetal

Uit dit voorbeeld blijkt dat de distributiespreiding moet worden gewogen (vermenigvuldigd) met de gemiddelde omzet per vestiging, om te kamen tot de zogenoemde gewogen distributiespreiding, ook wel marktbereik genoemd. Dit is een kengetal waarmee onderzoeksbureaus (bijvoorbeeld Nielsen) de kwaliteitsverschillen van de distributie per fabrikant c.q. distributiekanaal karakteriseren.
Voor een fabrikant is primair de omzet in de desbetreffende productgroep per vestigingspunt van belang. Indien flexplek huren groningen hij erin slaagt de totale omzet van een productgroep per winke! te verkrijgen, spreken we over een omzetaandeel van 100% in de productgroep. De gewogen distributiespreiding en het omzetaandeel bepalen gezamenlijk het marktaandeel van de fabrikant.
De firma Seats XL is fabrikant van bankstellen. Haar producten worden in Nederland verkocht in 2 200 detailhandelszaken. Het betreft zowel gespecialiseerde zaken in wooninrichting en woontextiel, als flexplek huren leeuwarden verkoopplaatsen met een geparallelliseerd assortiment (warenhuizen enzovoort). De genoemde branche kent in zijn totaliteit 6 600 winkels in Nederland. Hieruit volgt dat Seats XL een distributiespreiding van 33,3% heeft gerealiseerd. De gemiddelde jaaromzet van een dealer van de fabriek kan worden gesteld op €1.200.000. Dit betekent dat Seats XL vertegenwoordigd is bij winkels met een relatief hoge jaaromzet, omdat de gemiddelde jaaromzet in de totale branche (6 600 winkels) €1.000.000 bedraagt. Met behulp van dit gegeven kunnen we nu berekenen dat de gewogen distributiespreiding 33,3 x (1,2 : 1,0) = 40% bedraagt. Seats XL neemt een relatief belangrijke plaats in binnen de omzetsamenstelling van zijn wederverkopers; dit aandeel kan namelijk flexplek huren amsterdam gemiddeld op 20% worden gesteld. Het omzetaandeel is dus 0,2. Hieruit resulteert dat het marktaandeel van Seats XL 0,2 x 40% = 8% bedraagt.
Wij wijzen erop dat men het marktaandeel van Seats XL ook rechtstreeks kan berekenen, en wel door de omzet van Seats XL te relateren aan de totale omzet in de bedrijfstak. De omzet voor de gehele bedrijfstak bedraagt €1 miljoen per winkel x 6600 winkels = €6,6 mld. De omzet van Seats XL kan berekend worden op 0,2 x €1,2 min per winkel x 2 200 winkels = €528 min. Ook uit deze berekening volgt een marktaandeel van 8% voor Seats XL. Naar onze mening verdient de eerste flexplek huren schiphol berekening echter de voorkeur van een marketingmanager: bij het beoordelen van de marktpositie van de onderneming is een expliciete kwantificering van de gewogen distributiespreiding een belangrijk kengetal.