Een enigszins juist antwoord

Er zijn situaties waarin referentie zinvol lijkt. Het is immers logisch dat mensen die lastige vragen krijgen voorgelegd, elke kans op een enigszins juist antwoord aangrijpen. Als u weinig tot niets weet over de sequoia’s in CaliforniĆ« en de vraag krijgt of een dergelijke boom hoger kan worden dan 1200 feet, zult u ervan uitgaan dat deze flexplek huren groningen lengte niet ver van de waarheid zal liggen. Degene die de vraag heeft bedacht, moet de echte lengte van deze bomen wel kennen, dus kan het referentieniveau een waardevolle suggestie zijn. Een belangrijke ontdekking in het onderzoek naar referentieniveaus is echter dat niveaus die overduidelijk flexplek huren leeuwarden willekeurig zijn gekozen, even effectief zijn als daadwerkelijk informatieve niveaus. Toen we een rad van fortuin gebruikten om schattingen van het aantal Afrikaanse landen in de Verenigde Naties te sturen, bleek de referentie-index 44 procent, ruim binnen de marge van niveaus die echt als suggestie kunnen worden opgevat. Even sterke referentie-effecten zijn waargenomen in experimenten waarin de laatste cijfers van iemands sofinummer als referentieniveau werden gebruikt (bijvoorbeeld voor het schatten van het aantal artsen in een stad). De conclusie is duidelijk: referentieniveaus ontlenen hun werking niet aan het feit dat mensen menen dat ze informatief zijn. De flexplek huren amsterdam kracht van willekeurige referentieniveaus is op verschillende verontrustende manieren aangetoond. Duitse rechters met meer dan vijftien jaar ervaring lazen eerst een beschrijving van een vrouw die opgepakt was voor winkeldiefstal en wierpen vervolgens verzwaarde dobbelstenen, zodat het resultaat altijd 3 of 9 was.7 Zodra de dobbelstenen uitgerold waren, werd aan de rechters gevraagd of ze de vrouw zouden veroordelen tot een gevangenisstraf die (in maanden) hoger of lager was dan het geworpen aantal ogen. Tot slot flexplek huren schiphol moesten ze de exacte straf voor de dievegge vaststellen. De rechters die een 9 hadden gegooid, zouden haar tot 8 maanden hebben opgesloten; de rechters die een 3 hadden gegooid, kozen voor een straf van 5 maanden. De referentie-index bedroeg dus 50 procent.