Een master schedule

Een master schedule is een in de tijd gefaseerd plan van de artikelen die moeten worden geproduceerd ( we spreken dan over kantoor huren groningen een master production schedule) of ingekocht (in dat geval spreken we over een master purchasing schedule) om op de gevraagde momenten te voldoen aan de wensen van de afnemers.
De master schedule kan worden gezien als de trade-offtussen de wensen van marketing ende mogelijkheden van productie kantoor huren leeuwarden om haar capaciteiten efficient te benutten. DRP-1 gaat over in DRP-11, indien er een master schedule en een capaciteitsplanning aanwezig is. In figuur 7.4 geven we dit schematisch weer.
Bij de globale capaciteitsplanning wordt enerzijds gekeken naar de beschikbaarheid van mensen, machines en materialen, en anderzijds naar de beschikbaarheid van financiele middelen om de productie en distributie
Distribution resource planning (DRP-11)
270 DEEL 2 LOGISTIEKE DEELTRAJECTEN
Rough-cut capacity planning (RCCP) Capacity requirements planning (CRP)
ongestoord te laten verlopen. We noemen dit ook wel de rough-cut capacity planning (RCCP). De gedetailleerde kantoor huren amsterdam capaciteitsplanning omvat de beschikbaarheid per tijdseenheid van bijvoorbeeld mensen, transportmiddelen en opslagfaciliteiten. Dit heet ook wel de capacity requirements planning ( CRP). We zien in figuur 7.4 dus duidelijk dat er expliciet rekening wordt gehouden met beschikbare capaciteiten, alvorens DRP-I wordt omgezet kantoor huren schiphol in operationele plannen inzake voorraad, magazijn en transport. Het operationele voorraadbeheer hebben we in deze paragraafbesproken. Voor het magazijnbeheer wordt verwezen naar hoofdstuk 8. Aan het operationele transportbeheer is de volgende paragraaf gewijd.
TUSSENVRAAG 7.4 Bespreek de aansluiting tussen MRP-11 in figuur 6.19 en DRP-11 in figuur 7 .4. Welke verschillen constateer je op korte en op middellange termijn? TUSSENVRAAG 7.5 Geef in eigen woorden weer, waaruit bij MRP het onderscheid tussen de afhankelijke en de onafhankelijke vraag bestaat. Hoe zou je de betekenis van beide begrippen kunnen gebruiken in een distributieomgeving?