Een min of meer permanent karakter

Anders dan de kartels van vroeger, die een min of meer permanent karakter hadden, zijn deze kantoorruimte huren groningen samenwerkingsvormen gericht op specifieke markten, producten en processen en geldig voor een bepaalde tijd. Zij sluiten geen concurrentie uit op alle andere gebieden dan die welke door deze tijdelijke afspraken worden bestreken. Vooral in hoogtechnologische bedrijfstakken speien allianties een belangrijke rol, omdat de kosten van onderzoek en productontwikkeling vaak zo hoog zijn dat ze niet meer door een kantoorruimte huren leeuwarden onderneming kunnen worden opgebracht. Dus, waar de industriele economie werd gemeten in stromen grondstoffen en eindproducten, functioneert de netwerkeconomie door middel van informatiestromen die uiterlijk niet waarneembaar zijn. En omdat vloeibare informatiestromen telkens in andere vormen kunnen worden kantoorruimte huren amsterdam geconfigureerd, ervaren wij de huidige economische processen als een steeds sneller verlopend veranderingsproces.
‘The new global job shift’ is de titel van een omslagverhaal van het Amerikaanse zakentijdschrift Business Week.3 Het blad beschrijft ‘de volgende globaliseringsgolf; een van de ingrijpendste ontwikkelingen die de wereldeconomie een nieuw aanzien geeft. De eerste golf vond twee decennia geleden plaats, toen het maken van schoenen, goedkope elektronica en speelgoed verdween naar de ontwikkelingslanden. Vervolgens begon het eenvoudige werk in de kantoorruimte huren schiphol dienstensector, zoals het verwerken van betalingen met credit
cards, en het domme digitale werk, zoals het schrijven van softwarecodes, zijn vlucht uit de hogelonenlanden. Inmiddels kan bijna elke vorm van kenniswerk elders worden verricht.’