Een nieuwe PDCA-cyclus

Vervolgens start een nieuwe PDCA-cyclus met het oog op continue verbetering. We bereiken daardoor steeds een hoger niveau van kwaliteit. In je privesituatie volg je, dikwijls onbewust, de PDCA-cyclus. We nemen het voorbeeld van een aankoop van een pc. De stappen zijn dan mogelijk als volgt: 1 Plan: als kantoor huren groningen je een nieuwe computer wilt gaan kopen tast je eerst jouw eigen verwachtingen en die van jouw gezinsleden af: snelle pc? Mooie pc? Gebruiksgemak van de pc? Je kijkt ook naar de ervaringen met een vorige pc: goed merk? Goede garantie? Je gaat na hoeveel je kunt besteden aan deze pc. Deze planfase sluit je af met een beslissing: de aankoop: merk? Type? Dealer of directe koop? … 2 Do: tijdens de kantoor huren leeuwarden uitvoeringsfase, het gebruik van deze pc, volg je nauwlettend de prestaties van de pc. Je gaat na of deze voldoet aan de verwachtingen. Is dit niet zo, dan kan het zijn dat je moet gaan bijsturen. 3 Check: bent je zeer tevreden dan zul je pas een beoordeling maken bij de aankoop van een volgende pc en daarmee ook rekening houden. Als de pc aan het vooropgestelde doel heeft voldaan, start je een nieuwe PDCA-cyclus om een volgende pc te kopen. 4 Act: Je legt nu vast wat je voor problemen je met de pc hebt meegemaakt ofwaar je op moet Jetten bij een volgende aankoop. Hierdoor kun je de volgende keer op een versnelde wijze overgaan tot aankoop. Als je de evaluatie goed hebt opgezet is het ook mogelijk anderen te helpen bij een kantoor huren amsterdam aankoop.
In feite gaat het er bij de Deming-cirkel om dat de kwaliteit blijft stijgen en waar mogelijk geborgd wordt.
10.1.2 INK-model Op basis van het PDCA-model is het INK-model ontwikkeld (zie ook www.ink.nl). De afkorting INK staat voor Instituut Nederlandse Kwaliteitsprijs. Het INK is een stichting met als doelstelling het verhogen van de kwaliteit van de bedrijfsvoering op basis van het INK-managementmodel. Dit model wordt inmiddels door het management van honderden bedrijven, instellingen en overheidsorganisaties in Nederland gebruikt. Het INK is in 1991 opgericht op initiatief van het ministerie van Economische Zaken. De kwaliteitsverbetering heeft betrekking op tien functionele gebieden die in een uitgebreide vragenlijst aan de orde komen. In figuur 10.2 zien we welke kleuren overeenkomen met plan, do, checken act. De European Foundation of Quality Management (EFQM) is de initiatiefnemer geweest voor het EFQM-model, waarvan het INK-model is afgeleid. Het INK-model
wordt veelal als diagnose-instrument gebruikt. Weinig organisaties passen het INK-model echter structureel toe als instrument voor het continue verbeteren en besturen van organisaties. Dit model wordt het meest als kantoor huren schiphol diagnose-instrument gebruikt binnen non-profitorganisaties, zoals gemeentes, hogescholen, politiekorpsen, universiteiten, woningcorporaties en ziekenhuizen. Bij industriele en logistieke organisaties is de vragenlijst goed te gebruiken als auditmogelijkheid. Bedrijven uit de profitsfeer die het model uitgebreid hebben toegepast zijn Kappa Karton, Siemens en TNT Express (zie meer bij www.ink.nl).