Een opmerkelijke ontdekking

Een andere opmerkelijke ontdekking is de grote invloed van stemming op dit intuïtieve proces. De onderzoekers stelden een ‘intuïtie-index’ op om de nauwkeurigheid te meten. Ze ontdekten dat als de respondenten in een goede stemming waren (doordat ze voor de test zelf aan leuke dingen moesten denken), de nauwkeurigheid meer flexplek huren groningen dan verdubbelde. 22 Nog opvallender was de ontdekking dat verdrietige respondenten niet in staat bleken om de intuïtieve taak goed uit te voeren; hun uitkomsten waren niet beter dan volstrekte willekeur. Kennelijk beïnvloedt stemming de werking van Systeem r. Als we ons niet op ons gemak voelen of verdrietig zijn, verliezen we het contact met onze intuïtie. Deze uitkomsten flexplek huren leeuwarden vormen extra bewijs dat een goed humeur, intuïtie, creativiteit, lichtgelovigheid en een hoge afhankelijkheid van Systeem r een cluster vormen. 23 Aan de andere kant zijn verdriet, oplettendheid, wantrouwen, een analytische insteek en extra inspanning aan elkaar gerelateerd. Een goed humeur drukt Systeem 2 naar de achtergrond: als mensen goedgemutst zijn, zijn ze intuïtiever en creatiever ingesteld, maar ook minder oplettend en ontvankelijker voor logische fouten. Ook in dit
geval is deze relatie biologisch zinvol, net als bij het mere exposure effect. Een goed humeur is een signaal dat dingen goed gaan, dat de omgeving veilig is: het is in orde om wat minder oplettend te zijn. Een slecht humeur betekent dat een en ander minder goed verloopt, dat er dreiging is -oplettendheid is noodzakelijk. Cognitief gemak is zowel een flexplek huren amsterdam oorzaak als een gevolg van een goed humeur. De Remote Association Test kan ons nog meer vertellen over het verband tussen cognitief gemak en positieve gevoelens. Neem de volgende drie-eenheden:
Schakel Schuim
U had dit uiteraard niet kunnen weten, maar metingen van elektrische activiteit in de spieren van uw gezicht hadden waarschijnlijk aangetoond dat u bij het lezen van de tweede drie-eenheid, die een gedeelde associatie heeft (‘zee’) een lichte glimlach kreeg. Deze reactie werd vertoond door respondenten die niet waren ingelicht over eventuele gedeelde associaties: ze kregen slechts een rijtje van woorden te zien en flexplek huren schiphol moesten na het lezen van de woorden op de spatiebalk drukken. 24 Het cognitieve gemak dat ontstaat door het lezen van woorden die aan elkaar lijken te zijn gerelateerd, blijkt op zichzelf al aangenaam.