Een traumatische ervaring

Centurion was een traumatische ervaring voor de hele Philips-bevolking. Maar de mensen in Stadskanaal kijken met een zekere mildheid op deze periode terug. Zo zegt Nizet:’ln 1991 waren we zo ver gevorderd met de herstructurering van de fabriek, dat we het ons konden permitteren uit kantoorruimte huren groningen het raam te kijken. Andere Philipsbedrijven zaten toen midden in de reorganisatie.Voor ons was Centurion meer een kans dan een bedreiging.Want plotseling kwamen er geen orders meer uit Eindhoven.Van nu af aan moest elke fabriek zijn eigen broek ophouden en we moesten onze antwoorden in de markt zoeken.’ Een van de eerste gevolgen was dat de decentralisatie van het onderhoud kon worden kantoorruimte huren leeuwarden┬ágeforceerd.’Soms komt een crisis van pas’, merkt Nizet droogjes op. De onderhoudsmonteurs kregen een betere opleiding, zodat zij zieh konden concentreren op moeilijker taken, vooral op preventief onderhoud.Van Oord:’Beroepstrots woog zwaar voor de monteurs.Vaak hebben ze me gevraagd:”Heb ik m’n werk dan niet goed gedaan?” Dan zei ik ze:”Jarenlang hebben jullie dezelfde storing prima verholpen. Nu verwachten we een analyse van jullie, zodat je die storing maar een keer hoeft op te lossen.”‘
‘Er zat altijd een man koffie te drinken in de kantine: of de onderhoudsmonteur die wachtte op een storing, of de kantoorruimte huren amsterdam operator die wachtte tot de monteur de storing had verholpen.’
Tegelijk werden de operators opgeleid om het dagelijks onderhoud over te nemen, wat een forse besparing opleverde wat betreft wachttijden. ‘Er zat altijd een man koffie te drinken in de kantine: of de onderhoudsmonteur die wachtte op een storing, of de operator die wachtte tot de monteur de storing had verholpen.’ De decentralisatie van het onderhoud had nog een onverwacht neveneffect.’Als de operator zelf de storing verhelpt, krijgt hij meer inzicht in hoe een storing kantoorruimte huren schiphol wordt veroorzaakt. Daardoor komen minder storingen voor. Een machine met een capaciteit van 300 miljoen producten per jaar draait nu, zonder capaciteitsuitbreiding, 330 miljoen. Dus 10% meer output met dezelfde machine en hetzelfde personeel.’