Extreme gebeurtenissen

Extreme gebeurtenissen hebben binnen de normaalverdeling een zeer progressief afnemende kans en dat houdt het gevaar in dat deze gebeurtenissen kunnen worden genegeerd. Dit aspect verdient aandacht bij het interpreteren van de resultaten; – Bij het benoemen van risicobeheersmaatregelen is een bekende valkuil dat meer aandacht wordt besteed aan het tot 0 reduceren flexplek huren groningen van een klein risico dan aan het gedeeltelijk beperken van een groot risico; HOOFDSTUK 6 – SPECIALE ONDERWERPEN 167 – Bij het schatten van risico’s worden soms extreme gebeurtenissen als basis genomen. Extreme gebeurtenissen worden zelden gevolgd door nieuwe exterme gebeurtenissen; – Soms is men geneigd meer waarde toe te kennen aan risicoanalyses met veel detail. Veel detail gaat echter gepaard met flexplek huren leeuwarden een grotere kans op fouten en het niet meer kunnen plaatsen van de resultaten. Minder detail is vaak voldoende. 6.4 Projectfinanciering en de cash flow waterfall Voor het financieren van projecten zijn er twee alternatieven. Het eerste alternatief is een project via een bedrijfsfinanciering te financieren. Hoewel de term breder is wordt term corporate finance aan deze vorm van financiering verbonden. Bij deze vorm van financiering wordt de gehele balans van een bedrijf beoordeeld en staat een bedrijf of instelling met al zijn activa en cash flows garant voor de leningen. De term recourse flexplek huren amsterdam wordt in dit verband gebruikt. De beoordeling van kredietwaardigheid en het structureren van de lening zijn niet alleen gebaseerd op de kenmerken van het project maar ook op de kredietwaardigheid, balanspositie, solvabiliteit en winstgevendheid van het bedrijf of de instelling. Het tweede alternatief is projectfinanciering. Hierbij wordt een project afzonderlijk beoordeeld op zijn kredietwaardigheid. Vaak wordt een project ondergebracht in een nieuwe entiteit flexplek huren schiphol en rechtsvorm. Hiervoor wordt de term Special Purpose Verhicle (SPV) gebruikt. Bij projectfinanciering bestaat er een scheiding tussen de aandeelhouders -het bedrijf, of een samenwerking van bedrijven en instellingen- en de SPV. De verstrekkers van financiering hebben geen, of slechts een beperkte, claim op het bedrijf. De financieringen zijn nonrecourse. De kasstromen van het project zelf en de zekerheden die het project biedt vormen de basis voor het structureren van de financiering. De verplichtingen die voortkomen uit de financiering van een project moeten door de kasstromen en activa van een project zelf gedekt worden. Projectfinanciering is het financieel structureren van een SPV door middel van een stelsel van leningen en eigen vermogen waarbij uitsluitend de kasstromen van het project de verplichtingen van de financiering dekken en waarbij de activa van het project als onderpand dienen. Projectfinanciering werd eerst toegepast in de private sector maar heeft een hoge vlucht genomen bij het financieren van Publiek-Private Projecten (PPS) vanaf de jaren 90 van de vorige eeuw. De belangrijkste kenmerken van projectfinanciering zijn: – Het project wordt ondergebracht in een SPV die financieel en juridisch onafhankelijk is van de aandeelhouders; De aandeelhouders zelf zijn slechts in beperkte mate (of helemaal niet) aansprakelijk voor de verplichtingen voortkomend uit financiering. De betrokkenheid van de aandeelhouders is verder beperkt in tijd (de duur van het project), in geld (bijdrage van eigen vermogen) en in het managen van het project; Dat betekent dat de risico’s van een project op een andere manier benaderd worden en dat de allocatie van risico’s een belangrijk onderdeel van het financieringsvraagstuk wordt. Een van de doelen van projectfinanciering is de risico’s onder te brengen bij de partijen die deze het beste kunnen beheersen, dragen en managen;