Feitelijke handelingen

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In de Awb zijn de volgende bevoegdheden voor de toezichthouder opgenomen: Het betreden van plaatsen (art. 5:15 Awb). Deze bevoegdheid geldt niet voor het betreden van een woning zonder toestemming van de bewoner. Het vorderen van inlichtingen (art. 5:16 Awb). Het vorderen van inzage van zakelijke gegevens en bescheiden (art. 5:17 Awb). De toezichthouder is bevoegd van de bescheiden kopie├źn te maken. Het onderzoek van zaken (art. 5:18 Awb). Deze bevoegdheid omvat tevens het openen van verpakkingen en het nemen van monsters.
3.4 Rechtshandhaving 11S
Het onderzoek van vervoermiddelen (art. 5:19 Awb) inclusief de lading en de bescheiden. Hij kan bovendien vorderen dat de bestuurder het vervoermiddel stilhoudt en overbrengt naar een andere plaats. Dit geldt eveneens voor de schipper van een kantoorruimte huren groningen vaartuig. Het vorderen van medewerking bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb).
Het houden van toezicht moet goed worden onderscheiden van het opsporen van strafbare feiten, hoewel het in beide gevallen gaat om het achterhalen van feiten. Opsporing is alleen toegestaan indien er een redelijk vermoeden bestaat dat er strafbare feiten zijn gepleegd. Het doel van opsporing is het strafrechtelijk afdoen van de kantoorruimte huren leeuwarden geconstateerde feiten. Voor het uitoefenen van toezichthoudende bevoegdheden is het niet nodig dat er een redelijk vermoeden bestaat van strafbare feiten. Een toezichthouder die tevens opsporingsambtenaar is, moet goed onderscheid maken tussen toezicht houden, en opsporen van strafbare feiten. Indien hij tijdens de uitoefening van toezichtstaken strafbare feiten constateert, zal hij de betrokkene duidelijk moeten maken dat hij niet tot antwoorden verplicht is. Laat hij dit na, dan kan het verkregen kantoorruimte huren amsterdam bewijs van de strafbare feiten wel eens onrechtmatig zijn verkregen en is het bewijs op basis daarvan uitgesloten.
In dit verband is het van belang erop te wijzen dat de Awb in zijn geheel niet van toepassing is op de opsporing en vervolging van strafbare feiten (art.1:6 Awb). Dit verklaart waarom een burger wel verplicht is om mee te werken bij de uitoefening van toezichtsbevoegdheden (art. 5:20 Awb), terwijl dit niet geldt voor een verdachte van een strafbaar feit.
In het algemeen zijn kantoorruimte huren schiphol toezichtshandelingen feitelijke handelingen. Dit houdt in dat de burgerlijke rechter bevoegd is om kennis te nemen van klachten hierover. Voor zover toezichtshandelingen zijn te kwalificeren als besluiten, is de normale rechtsbeschermingsprocedure van de Awb van toepassing.