Functiebeschrijving vastgoedorganisaties

Functiebeschrijving vastgoedorganisaties Een organisatie die vastgoed exploiteert doet dit om te voorzien in de behoefte van de afnemers van het vastgoed, de externe participanten van de vastgoedorganisatie. In de eerste plaats bedrijfsruimte te huur in groningen moet deze dus de externe participanten tevredenstellen. Deze bevrediging levert toegevoegde waarde op, die zich moet uiten in winst voor de vastgoedorganisatie. Deze winst moet dusdanig groot zijn dat de vastgoedorganisatie hiermee de interne participanten van de onderneming tevreden kan stellen. Met andere woorden: de winst moet voldoende zijn om de werknemers en de financiers te kunnen betalen. Dit is zeker geen makkelijke opgave. Het is dan ook van belang het vastgoedbedrijf goed te organiseren, en dat is de problematiek die in dit boek wordt behandeld. We gaan nu eerst in op de functiebeschrijving en de bestaansreden van de vastgoedorganisatie. De input van de vastgoedorganisatie komt uit haar omgeving, te weten de vraag naar vastgoed. De output van de vastgoedorganisatie is het aanbod van vastgoed dat de vastgoedorganisatie in haar omgeving zet (lees: op de markt brengt). Het vastgoedbedrijf vertaalt de vraag naar vastgoed in een aanbod van vastgoed, waarbij het zich laat leiden door de marktprijzen. Het vastgoedmanagement dat zich in het vastgoedbedrijf afspeelt is hierbij in te delen in de volgende hoofdprocessen. We maken hierbij gebruik van de waardeketen van Porter. 1 40 VASTGOEDMANAGEMENTCONCEPT 5.6 Figuur 5-5 Vastgoedbedrijf gericht op toegevoegde waarde, rekening houdend met bedrijfsruimte huren in leeuwarden veranderingen in de vastgoedmarkt en de concurrenten Functiemodel van een Vastgoedbedrijf Vraag naar Vastgoeddiensten ‘leefstijlen’ De vastgoedmarkt : ·veranderingen in de samenleving ·veranderingen bij de overheid ·economische veranderingen ·veranderingen bij leveranciers ·veranderingen in de markt ·veranderende concurrentieverhoudingen Concurrentieverhoudingen: ·de dreiging van nieuwe toetreders ·de onderhandelingspositie van de klant ·de substitutiemogefij’kheden ·de onderhandelingspositie van de leverancier ·het aantal concurrentie in de sector Beleid (her-)ontwikkeling beheer Aanbod van Na te kantoorruimte huren in amsterdam streven toegevoegde waardeof vermogensvermeerdering: ·materieel vermogen ·commercieel vermogen ·sociaal vermogen ·denkvermogen 5.6 Managementopgave, doelen, beleid en strategie van het vastgoedbedrijf Zoals in de vorige paragrafen is besproken, is de bestaansreden een afgeleide van de behoeften van bedrijfsruimte te huur op schiphol de belanghebbenden bij de vastgoedorganisatie. Deze belanghebbenden hebben bepaalde wensen en behoeften. Zij vragen bepaalde vastgoeddiensten en de vastgoedorganisatie moet in deze behoefte voorzien door het leveren van toegevoegde waarde. Voegt zij geen waarde toe, dan heeft zij in de markt geen bestaansreden en komt haar voortbestaan in gevaar. Het primaire doel en daarmee ook de managementopgave luidt dus: de vastgoedmanager dient op de markt waarde voor de afnemer van de vastgoeddiensten toe te voegen. Dit primaire doel is echter zo abstract geformuleerd dat het geen enkele houvast biedt voor de dagelijkse beslissingen en door de belanghebbenden op alle mogelijke manieren kan worden uitgelegd. Het wordt daarom aanbevolen om per belanghebbende een reeks van doelen op te stellen. Deze kunnen worden onderscheiden in: externe doelen. Deze voorzien in bepaalde maatschappelijke behoeften. De omgeving van het vastgoedbedrijf – de samenleving – ziet het als taak van het vastgoedbedrijf om bepaalde gewenste functies in de samenleving te vervullen. Door het vervullen van die functies wordt aan bepaalde behoeften voldaan.