Gebrek aan ervaring

Het is natuurlijk altijd makkelijk om achteraf te verklaren waarom de zeepbel in 2001 uiteenspatte, maar toch. Gebrek aan ervaring met de mogelijkheden en beperkingen van e-commerce lijkt een belangrijke oorzaak te zijn geweest. Een beperking is bijvoorbeeld het onderscheid tussen kantoorruimte huren groningen koop en levering. Een aankoop via het internet is informatie, een reeks bits en bytes opgeslagen in een computer die aan de andere kant van de wereldbol kan staan. Maar daarmee is het product nog niet bij de klant. In het geval van boeken is het leveringsprobleem nog beperkt -de informatiecomponent is hoog en de kantoorruimte huren leeuwarden fysieke omvang van het product relatief gering. Maar voor de le
vering van een auto aan de consument of een tractor aan de boer komt wel wat meer kijken. ‘In de meeste bedrijven wordt de aflevering beschouwd als een “ondersteunende functie”, een routinetaak die je overlaat aan de jongste bediende. Maar bij e-commerce wordt de aflevering nu juist het enige gebied waardoor een onderneming zieh werkelijk kan onderscheiden. Het wordt een kritische “kerncompetentie'”, aldus de Amerikaanse managementgoeroe Peter Drucker. 25 Dat aspect is door veel enthousiaste pioniers in de dotcom-hype over het hoofd gezien. Op het eerste gezicht leken informatieleveranciers het gemakkelijker te hebben. Informatie kent immers geen transportprobleem. Toch waren bijvoorbeeld de dagbladen kantoorruimte huren amsterdam aanvankelijk huiverig om zieh met hun product op de elektronische snelweg te begeven. En terecht, want de klant betaalt voor de informatie die de krant biedt via de aanschaf van een fysiek product: een pak papier. Als de fysieke verschijningsvorm vervalt, blijft de informatie in haar pure vorm over. Maar niemand had nog een antwoord op de vraag hoe daarmee geld kon worden verdiend. De enige mogelijkheid leek omzet te verwerven via advertenties – een wankele, want conjunctuurgevoelige bron kantoorruimte huren schiphol van inkomsten, zeker in het geval van een nieuw medium waarvan de effecten voor de adverteerder nog onduidelijk zijn. De websites van kranten zijn dan ook geen succes gebleken.