Geld verdienen

Gerelateerde afbeelding

De vergelijking tussen de levens van de twee beroemdste presidenten van de Verenigde Staten kreeg ik niet meer uit mijn hoofd. Is dit toeval of speelt er meer? Bestaat er een hogere, intelligente macht die volgens haar eigen systeem de wereld organiseert? Bestaat er een andere dimensie dan de bekende driedimensionale wereld om ons heen? Deze vragen lieten mij niet meer los en vormden de basis voor het schrijven van dit boek.
De e-mail kwam binnen op een moment in een periode waarin ik me grote zorgen maakte over onze planeet aarde. Grondstoffen worden uitgeput en we groeien in de komende decennia naar de tien miljard inwoners wereldwijd. De economische ontwikkeling van grote machten als China, Rusland, Brazilië en India verergeren de milieuproblematiek. Hebben we straks voldoende voedsel, energie en schoon drinkwater voor al die mensen? Het gat tussen een kleine groep rijken en een grote groep mensen die onder de armoedegrens leeft, groeit. Gelovigen van verschillende geloofsovertuigingen radicaliseren en gaan elkaar met terroristische aanslagen te lijf. Ons mooiste bezit, de kantoorruimte maastricht planeet aarde, zijn we systematisch aan het verwoesten voor de volgende generaties. Kortom, het is tijd voor een ommekeer, voordat het te laat is.
Albert Einstein stelde dat je een probleem niet kunt oplossen vanuit hetzelfde soort denken dat tot het probleem heeft geleid. Dat gegeven maakte mijn onderzoek naar de universele wetten van de vierde dimensie alleen maar belangrijker. We zijn op zoek naar een verandering in ons denken, al was het alleen maar om onze planeet aarde te redden van haar ondergang. Daarvoor moeten we veranderen van een ‘ik’ gerichte maatschappij naar een ‘wij’ gerichte maatschappij. In een ‘wijmaatschappij gaat het niet meer om materiële welvaart, maar
vooral om welzijn, geluk en bewustzijn. In deze nieuwe wereld staat “ik” op de tweede plaats ten gunste van het mondiaal denken en de overkoepelende verbondenheid van mensen onderling en de verbondenheid met de natuur. Geld verdienen wordt vervangen door bewustzijnsontwikkeling, overdaad transformeert naar genoeg en bezit wordt vervangen door ons verlangen naar ervaring.