Geplande vrijgave

In de rege! ‘geplande vrijgave order’ is te zien dat het vrijgavepatroon ingrijpend gewijzigd is. Ook is de geplande voorraad aanzienlijk gestegen. Gemiddeld is deze voorraad verhoogd van 91 naar 159 stuks. De invoering kantoor huren groningen van een veiligheidsvoorraad heeft een sterke invloed op de voorraadkosten.
In figuur 6.15 wordt een grafische voorstelling van het voorraadverloop gegeven. We zien aan deze grafiek dat het MRP-systeem veel lijkt op een BQ-systeem. De maximale voorraadvariatie is gelijk aan de seriegrootte. Deze heeft eveneens een behoorlijke invloed op de gemiddelde voorraad. Vergroting van de bestelhoeveelheid van 150 naar 300 stuks leidt tot een verhoging van de gemiddelde kantoor huren leeuwarden voorraad van 159 naar 214 stuks. Het is dus van belang dat zowel de veiligheidsvoorraad als de seriegrootte op een kritische wijze bepaald worden. De invloed van de doorlooptijd op de voorraadhoogte is gering, als deze tijd stipt nageleefd wordt en er weinig veranderingen in de planning optreden. Omdat dit vaak nogal kantoor huren amsterdam storende factoren blijken, blijft ook hier waakzaamheid geboden.
Het MRP-I-schema kent verschillende niveaus. Bij de vrijgave van opdrachten dienen de onderliggende delen beschikbaar te zijn (afhankelijke vraag). Hier nu ligt vooral de kracht van het MRP-I-systeem. Door de bekendheid met de productstructuur kan men de behoefte aan deze onderliggende delen kantoor huren schiphol doorrekenen. We zullen dit uitleggen aan de hand van de productnummers A, Ben H. In figuur 6.16 is weergegeven hoe ze onderling gekoppeld worden aan de hand van de productstructuur.