Handelsfort Europa

Een van de elementen in het debat is de vrees voor de effecten van het ongebreidelde kapitalisme op wereldschaal kantoorruimte huren groningen voor de werkgelegenheid van met name, maar niet uitsluitend, laaggeschoolde werknemers en voor het behoud van de verzorgingsstaat. De ‘anti-globaliseringsgroep’ L’ Observatoire de la mondialisation schrijft in haar manifest: ‘De economische en financiele globalisering brengt vernietiging en verplaatsing van industrieen en kantoorruimte huren leeuwarden dienstverlening teweeg, verlaging van de lonen, verslechtering van de arbeidsomstandigheden, werkloosheid en onzekerheid, ontmanteling van sociale rechten en van de stelsels van sociale zekerheid.’ Het globaliseringsdebat heeft vaak een hoog ideologisch gehalte, zowel van de kant van de opponenten als van de voorstanders. De beste remedie tegen ideologie is eerst te kijken naar de feiten. Hoe mondiaal zijn de markten waarmee de Europese economieen worden geconfronteerd? Worden kantoorruimte huren amsterdam de werknemers in Europa werkelijk weggeconcurreerd door het buitenland? Grafiek 44 geeft een ander beeld.
Globalisering? Welke globalisering? Handelsfort Europa lijkt een betere metafoor dan de wereld als een dorp .

Is de globalisering dan inderdaad niets meer dan een spook? Ja en nee. Een vrij verkeer van goederen en diensten brengt voortdurende verplaatsingen teweeg van investeringen en productie, en daarmee van werkgelegenheid. Een voorbeeld. In het voorjaar 2000 sluit Philips zijn fabriek in Terneu zen om de productie van spaarlampen te verplaatsen naar Polen. De directie acht deze beslissing ‘onontkoombaar’ vanwege de internationale concurrentie. Het werk in deze kantoorruimte huren schiphol fabriek is betrekkelijk laaggekwalificeerd ende lage toegevoegde waarde staat niet in verhouding tot het Nederlandse loonpeil. Uiteindelijk verliezen vijfhonderd werknemers hun baan. Wie zijn in dit geval de verliezers? Allereerst natuurlijk de vijfhonderd exPhilipswerknemers. Het effect is echter breder