Hervormingsplannen

Zoals ze aanvankelijk worden opgesteld, leveren hervormingsplannen bij het streven naar algehele verbetering veel winnaars en enkele verliezers op. Als de betrokken partijen echter enige politieke invloed hebben, zullen potentiële verliezers actiever en kantoor huren groningen vasthoudender zijn dan potentiële winnaars. De uitkomst zal dus in hun voordeel uitpakken en onvermijdelijk duurder en minder effectief zijn dan oorspronkelijk gepland. Hervormingen houden vaak uitzonderingsmaatregelen in ter bescherming van bestaande posities, bijvoorbeeld dat de omvang van een personeelsbestand wordt teruggebracht door natuurlijk verloop in plaats van ontslagen, of dat een korting van salarissen en kantoor huren leeuwarden emolumenten alleen op toekomstige werknemers wordt toegepast. Afkeer van verlies is een sterke behoudende kracht die bevorderlijk is voor minimale veranderingen van de statusquo in het leven van instellingen en individuen. Dit conservatisme helpt ons op de been te blijven in onze omgeving, ons huwelijk en ons werk; het is de zwaartekracht die ons leven dicht bij het referentiepunt houdt.
Afkeer van verlies in verband met rechten en plichten Tijdens het jaar waarin Richard Thaler, Jack Knetch en ik samenwerkten in Vancouver raakten we betrokken bij een onderzoek naar eerlijkheid in economische transacties, deels omdat we in dit onderwerp kantoor huren amsterdam geïnteresseerd waren maar ook omdat we zowel een gelegenheid als een verplichting hadden om elke week een nieuwe vragenlijst te maken. Het departement van Visserijen en Oceanen van de Canadese regering had een programma voor werkloze professionals in Toronto, die betaald werden om telefonische enquêtes af te nemen. Dit grote team van interviewers was elke avond actief en er waren voortdurend nieuwe vragen nodig om dit werk gaande te houden. Door bemiddeling van Jack Knetch stemden we erin toe om elke week een vragenlijst te produceren, in vier met kleuren gemerkte versies. We mochten de inhoud van de vragenlijst zelf kiezen; de enige beperking was dat de vragenlijst ten minste een keer melding van vis zou maken om recht te doen aan de missie van het kantoor huren schiphol departement. Deze activiteit zette zich een groot aantal maanden voort en we gaven ons over aan een ware orgie van dataverzameling. We deden onderzoek naar visies van de algemene populatie op oneerlijk gedrag van handelaren, werkgevers en huisbazen. 13 Onze overkoepelende vraag was of de schande die kleeft aan oneerlijkheid, beperkingen oplegt aan winstbejag. We stelden vast dat dit het geval was. We stelden ook vast dat de morele regels waarmee het publiek het gedrag van bedrijven beoordeelt, een scherp onderscheid maken tussen verlies en winst.