Het aandeelhoudersbelang

‘Het maximaliseren van de aandeelhouderswaarde is niet alleen de beste manier, maar tevens de enige manier om de economische belangen van de stakeholders op lange termijn te maximaliseren’, aldus de conclusie van Marakon.
Dit is niet de zoveelste kantoorruimte huren groningen modieuze managementtheorie die komt en gaat. Dit is de kapitalistische logica puur en simpel, consequent tot het einde doordacht. Deze logica gaat ervan uit dat ieder economisch subject, individu of onderneming, consequent zijn eigen belang nastreeft. ‘We verwachten ons maal niet van de welwillendheid van de slager, de brouwer of de bakker, maar van hun welbegrepen eigenb elang’, schreef Adam Smith al in de i8e eeuw. Als iedereen zijn eigen belang nastreeft, leidt een kantoorruimte huren leeuwarden onzichtbare hand tot de maximaal te bereiken maatschappelijke welvaart voor iedereen. En het belang van de onderneming is dat van haar eigenaren. Tegen deze logica op zichzelf is niets in te brengen.
Tenminste … Waarom is het aandeelhoudersbelang het uiteindelijke belang dat een onderneming dient na te streven? Dat is omdat de aandeelhouders de eigenaren zijn en eigendom is een waarde op zichzelf, die niet is te herleiden tot enige andere. In het geval van een grote, beursgenoteerde onderneming is echter vaak nauwelijks vast te stellen wie op een bepaald moment de eigenaren zijn. De eigendomsverhoudingen gelden alleen voor dit moment. Elk tijdsperspectief kantoorruimte huren amsterdam ontbreekt. De consequente toepassing van het concept van de aandeelhouderswaarde leidt dus tot een verkorting van de tijdhorizon van de onderneming. In elk geval voelen de ‘eigenaren’ zieh meestal nauwelijks bij ‘hun’ bedrijf betrokken. Het is net als met de tram. Aandeelhouders stappen in, rijden een eindje mee en stappen weer uit (vaak nemen ze overigens de verkeerde tram). De trambestuurder, de belanghebbende, rijdt mee van begin tot eind. Vervolgens is het ontegenzeggelijk waar dat een onderneming in een situatie kan komen waarin inkrimping van het personeelsbestand noodzakelijk is, ter wille van de continulteit, 66k voor de overblijvende kantoorruimte huren schiphol werknemers. Maar toen in het begin van de jaren negentig het begrip downsizing zijn intrede deed in de financiele pers werd daarmee iets heel anders bedoeld. Tot dan toe was een massaontslag een laatste redmiddel om verlieslijdende bedrijven te redden van de ondergang.