Het bedrijfsleven

Om beter te begrijpen wat gaande is, zou u zich kunnen voorstellen dat aan deskundigen in het bedrijfsleven, zoals andere ceo’s, gevraagd wordt commentaar te geven op de kantoor huren groningen reputatie van de topman van een bedrijf. Deze deskundigen zijn zich er scherp van bewust of het betreffende bedrijf in het jongste verleden al of niet succesvol is geweest. Zoals we eerder in het geval van Google gezien hebben, brengt deze kennis een halo tot stand. De ceo van een succesvol bedrijf wordt al snel als flexibel, methodisch en besluitvaardig beschouwd. En stelt u zich nu voor dat er een jaar is voorbijgegaan en de resultaten gekelderd zijn. Dezelfde ceo zal nu worden beschreven als onzeker, rigide en autoritair. Op het moment zelf doen beide beschrijvingen kantoor huren leeuwarden overtuigend aan: het lijkt bijna absurd om een succesvolle leider als rigide en onzeker te beschouwen, of een leider in moeilijke tijden als flexibel en methodisch. Het halo-effect is zelfs zo sterk dat je je waarschijnlijk zult verzetten tegen het idee dat dezelfde persoon met hetzelfde gedrag methodisch lijkt te zijn als alles goed gaat en rigide wanneer het tegenzit. Vanwege het halo-effect draaien we het oorzakelijke verband om: we zijn geneigd te geloven dat het bedrijf faalt omdat de ceo rigide is, terwijl de ceo in werkelijkheid rigide lijkt te zijn omdat het bedrijf in een dip zit. Op die manier ontstaat illusoir begrip. In combinatie verklaren het halo-effect en de uitkomstbias de kantoor huren amsterdam uitzonderlijke aantrekkingskracht van boeken die een werkbare moraal proberen te ontlenen aan systematisch onderzoek van succesvolle bedrijven. Een van de bekendste voorbeelden van dit genre is Built to Last van Jim Collins en Jerry 1. Porras. Dit boek bevat een grondige analyse van achttien paren van concurrerende bedrijven waarvan het ene succesvoller was dan het andere. De gegevens voor deze vergelijkingen zijn beoordelingen
216 Deel 111- Overmatig vertrouwen
van verschillende kantoor huren schiphol aspecten van de cultuur, strategie en managementpraktijken van de betreffende bedrijven. ‘We geloven dat elke ceo, manager en ondernemer in de wereld dit boek zou moeten lezen’, verklaren de auteurs van Built to Last. ‘U bent in staat een visionair bedrijf op te bouwen.’14