Het dagelijks spraakgebruik

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl

In het dagelijks spraakgebruik kan het woord ‘management’ drie verschillende betekenissen hebben. In dit boek, Grondslagen van het management, dat bedoeld is als een ‘beschouwing’ (theorie) van de praktijk en ter voorbereiding is van die praktijk (een ‘voorbeschouwing’ dus), worden deze drie betekenissen door elkaar heen gebruikt. Men moet kantoor huren groningen zich er dus zowel in de praktijk als in de theorie van vergewissen, in welke betekenis het woordje ‘management’ wordt gehanteerd.
Ten eerste worden met het woord ‘management’ aangeduid al die functionarissen in een organisatie, die als taak hebben het in gang zetten, voorbereiden, en beheersen van kantoor huren leeuwarden handelingen, gegeven de (eventueel nog te ontwikkelen) doelen van de organisatie. Deze betekenis komt tot uitdrukking in zinnen als: ‘Het management is vanmorgen tot half elf in vergadering’.
activiteiten Ten tweede worden met het woord ‘management’ bedoeld de activiteiten (zowel denken als handelen) die men moet uitvoeren om iets voor elkaar te krijgen. Deze kantoor huren amsterdam betekenis komt naar voren in zinnetjes als: ‘Het management van een wereldtournee is een hele klus1’
vak- en wetenschapsgebied Ten slotte is ‘management’ een vak- en wetenschapsgebied, waarin het dagelijks verschijnsel van ‘managers’ en ‘organisaties’ bestudeerd kantoor huren schiphol wordt. Deze betekenis van het woord ‘management’ vindt men in zinnen als: ‘Ik heb volgende maand het schriftelijk tentamen Management’.