Het dispositie-effect

Het dispositie-effect is een voorbeeld van smal kader. De belegger heeft afzonderlijke mentale rekeningen geopend voor elk aandeel dat hij gekocht heeft en wil elke rekening met kantoor huren groningen een positief saldo afsluiten. Een rationele actor zou het geheel van de portefeuille overzien en het aandeel verkopen dat in de toekomst waarschijnlijk minder goed zal presteren, zonder na te gaan of het een winnaar of verliezer is. Amos vertelde me over een gesprek met een financieel adviseur die hem een volledige lijst vroeg van de aandelen in zijn portefeuille, met inbegrip van de prijs waarvoor elk aandeel gekocht was. Toen Amos hem vriendelijk kantoor huren leeuwarden vroeg waarom deze prijs ertoe deed, keek de adviseur hem stomverbaasd aan. Kennelijk had hij altijd aangenomen dat de stand var. de mentale rekening een belangrijk punt van beschouwing was. Waarschijnlijk had Amos de overtuigingen van de financiële adviseur goed ingeschat, maar het was verkeerd van hem om de koopprijs als irrelevant van de hand te wijzen. De koopprijs doet er wél toe en moet onder ogen worden gezien, zelfs door Econs. Het dispositie-effect is een kostbare bias omdat de vraag of je kantoor huren amsterdam winnaars of verliezers moet verkopen een duidelijk antwoord heeft – maar niet dat dit niets uitmaakt. Als u meer belang hecht aan rijkdom dan aan directe emoties, zult u de verliezer Tiffany Motors verkopen en aan de winnende Blueberry Tiles vasthouden. Ten minste in de Verenigde Staten levert de belasting voor deze keuze een sterke prikkel op: aandelen met verlies verkopen vermindert uw belasting, terwijl u voor het verkopen van winnaars wordt aangeslagen. Dit elementaire feit van het financiële leven is bij alle Amerikaanse beleggers bekend en bepaalt hun beslissingen in één enkele maand van het jaar: beleggers verkopen meer verliezers in december, de maand waarin ze over hun aangifte nadenken. Natuurlijk is het belastingvoordeel het hele jaar beschikbaar, maar gedurende elf maanden van het jaar weegt de mentale rekening zwaarder dan financieel gezond verstand. Een ander argument tegen het verkopen van winnaars is het goed gedocumenteerde gegeven dat aandelen die recent in waarde zijn gestegen, deze stijging waarschijnlijk kantoor huren schiphol nog voor korte tijd zullen voortzetten. Het netto-effect is omvangrijk: het verwachte belastingvoordeel van het verkopen van Tiffany in plaats van Blueberry is over het volgende jaar 3,4 procent. Het met winst afsluiten van een mentale rekening is een genoegen, maar een kostbaar genoegen. Een Econ zou deze vergissing nooit maken en ervaren beleggers, die hun Systeem 2 gebruiken, zijn er minder gevoelig voor dan nieuwelingen.3