Het ‘elektronisch panopticon’

Ten slotte was de technologie van het industriele tijdvak toegespitst op een type productieproces en gebonden aan een bedrijfstak. De techniek om staal te produceren was alleen toepasbaar kantoorruimte huren groningen in de staalindustrie. Tegenwoordig zijn er weinig unieke technologieen meer, stelt Drucker. Telefoonmaatschappijen wisten niets van glasvezelkabels. Die technologie was ontwikkeld in de glasindustrie. Er ontstaan steeds meer dwarsverbindingen tussen uiteenlopende economische activiteiten. Al die ontwikkelingen wijzen in de richting van een ontvlechting van de industriele molochs en een ont-hierarchisering van kantoorruimte huren leeuwarden het productiestelsel. Haaks daarop staat de ontwikkeling van het ‘elektronisch panopticon’. Hoe dat eruit zou kunnen zien heeft het weekblad Intermediair ooit geschetst.10 Het verhaal bevat een monoloog van een denkbeeldige computer XR35 in een denkbeeldig bedrijf, Road Design. ‘Ik weet alles. Ik registreer je toetsaanslagen, zie je modderen met Excel. Ik volg je sporen door het kantoor, reken je salarisstrookje door, tel je ziektedagen. Je kent me niet, maar ik jou wel.’ De computer zoemt in op Dirk. ‘Hemeltjelief, die is vroeg vandaag. Meestal passeert hij pas om io uur het tourniquet van Road Design. Maar
Dirk heeft het druk kantoorruimte huren amsterdam vandaag. Hij zit een beetje met z’n agenda in de knel. Deadlines. En een beetje ontevreden klanten.’ De computer registreert de voortgang van projecten en meet ieders individuele prestatie. ‘Neem Dirk. Die heeft vorig kwartaal vier kruispunten aangelegd, waarvan eentje twee <lagen over tijd. Tegenover een gemiddelde van zeven in dezelfde periode vorig jaar. Negen ziektedagen verklaren iets. Om tien uur komen en om half zes vertrekken ook.’ De computer weet wat iedereen waard is voor de organisatie, meet ieders inzetbaarheid. ‘Dirk: 43 jaar, man, geen managementervaring. Is goed in kantoorruimte huren schiphol kruisingen, maar niet in rotondes. Wij hebben hier veel mensen met zo’n profiel. Dirk is nogal vervangbaar, begrijp je.’ En volgt zijn gangen door het kantoor op weg naar een afspraak met zijn chef. ‘De deur naar de gang. Zijn code. De lift een verdieping omhoog. Klopt! Zijn code, de deur springt open. Kijk, nu roept de secretaresse de agenda op en vinkt de afspraak af. Dit wordt geen leuk functioneringsgesprek.’