Het groeimodel van Scott

Afbeeldingsresultaat voor site:ilocate.nl
In de ontwikkeling van een organisatie onderscheidt men drie fasen, met ieder hun eigen kenmerken.
Fase 1: De kleine organisatie De eerste fase is de kleine organisatie. Deze organisatie heeft slechts een beperkt aantal functies, die in de meeste situaties door de eigenaar worden vervuld. Wanneer deze organisatie groeit zullen de functies verder onderverdeeld worden. Een aantal medewerkers wordt in dienst genomen.
Kenmerken van de kleine organisatie zijn: • structuur: functionele indeling met weinig interne differentiatie • personeelsbeoordeling: aan de hand van niet geformaliseerde criteria • beheerssysteem: persoonlijke beheersing • strategiebepaling: afhankelijk van de persoon van de eigenaar
Fase 2: De volledig flexplek huren groningen afdelingsgewijs opgebouwde organisatie De tweede fase wordt een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie genoemd. De functionele indeling is bij deze organisaties volledig uitgebouwd. Door de omvang van dit soort organisaties is het aantrekken van specialismen op verschillende functionele gebieden mogelijk geworden. Dit specialisme wordt door middel van een staf- of hulpdienst in de organisatie ondergebracht.
De groei van de organisatie wordt vaak gezocht in de vorm van vergroting van het marktaandeel en uitbreiding via product- en marktontwikkeling.
Kenmerken van een volledig afdelingsgewijs opgebouwde organisatie: • structuur: gecentraliseerde functionele indeling met veel interne differentiatie; • personeelsbeoordeling: gebaseerd op flexplek huren amsterdam technische en economische criteria (bijvoorbeeld functieclassificatie); • beheerssysteem: in toenemende mate op operationeel gebied op basis van delegatie; • strategiebepaling: persoonlijke besluitvorming; • research: vindt systematisch plaats. Daarbij wordt nadruk gelegd op productverbetering, productontwikkeling en procesinnovatie.