Het innovatiethema

Regierol van knooppunten/mainports Het innovatiethema Regierol van Knooppunten gaat in op het ontwikkelen van ketenregie- en -configuratieconcepten met een sterkere coƶrdinatie vanuit de knooppunten/mainports om de betrouwbaarheid van distributie ook in de toekomst te kunnen kantoorruimte huren groningen garanderen. Dit kan grote voordelen opleveren voor Nederland, zoals een vermindering van het aantal transporten, het stimuleren van multimodaal transport en het verbeteren van de bereikbaarheid. Dit draagt uiteindelijk bij aan een verbetering van de concurrentiepositie van Nederland. De eerste stap richting realisatie is het kantoorruimte huren leeuwarden opzetten van een businesscase. Daar kan het innovatieprogramma bij helpen.
Supply Chain Campus Naast deze innovatiethema’s dient Nederland in te zetten op het realiseren van een Supply Chain Campus als een ‘enabler’ voor innovatie en samen- Supply Chain werking. De Supply Chain Campus is een plaats waar het bedrijfsleven haar Campus regiecenters vestigt, waar het 4C is gevestigd, waar onderzoek plaatsvindt en waar een topopleiding kan worden gevolgd. Dit stelt Nederland in staat om zieh nu en in de toekomst blijvend te onderscheiden op het vlak van ketenregie en -configuratie. De innovatiethema’s en concepten van kantoorruimte huren amsterdam de grote bedrijven kunnen op de Supply Chain Campus worden uitgewerkt. Naast het opstellen van een onderzoeksprogramma zijn huisvesting en financiele middelen benodigd voor de opstartfase.
Via dit innovatieprogramma heeft Nederland de unieke kans haar internationale positie te versterken, ketenregie en -configuratieactiviteiten aan te trekken en te verankeren en tegelijkertijd de duurzaamheid van kantoorruimte huren schiphol logistieke en supply-chainactiviteiten te verhogen.
TUSSENVRAAG 1.1 In de openingscasus wordt gesproken over: ‘Logistiek is de kunst van het slim organiseren’. Geef vanuit paragraaf 1.1 drie voorbeelden, wat dat slim organiseren zou kunnen inhouden.