Het object

Gerelateerde afbeelding

Het object kan betrekking hebben op een gedeelte van een organisatie (partieel onderzoek) of op de gehele organisatie (integraal onderzoek). Wanneer binnen een onderzoek maar naar een deel van de organisatie wordt gekeken, is het van belang dat de relaties met andere delen niet uit het oog worden verloren. Wanneer we het doel en flexplek huren groningen het object van organisatieonderzoek vervolgens met elkaar in verband brengen, krijgen we een overzicht van verschillende soorten organisatieonderzoek zoals weergegeven in figuur 10.12. T Figuur 10.12 Verschillende soorten organisatieonderzoek
Door Nederlandse adviesbureaus worden verschillende onderzoeksmethoden gehanteerd voor organisatieonderzoek. De methoden onderscheiden zich naar aantal en soort van indicatoren en (wiskundige en statistische) technieken die in beschouwing worden genomen.
Veelal wordt gebruik gemaakt van en combinatie van al dan niet geau1 tomatiseerde checklists, analyseschema’s, planningsschema’s en interviews.
Kwaliteitszorg neemt een centrale laats in bij veel organisaties. Dit onderwerp wordt in het latste hoofdst , k besproken. Cijfers & Trends Managementrevoluties aan de lopende and Managers hebben een onstilbare hong r naar adviezen. Angst en hebzucht zijn daarvoor hun belangrijkste drijfveren Voor tientallen miljarden guldens per jaar bezoeken flexplek huren amsterdam ze congressen en kopen ze oeken, tapes en adviezen over management. Razendsnel volgen de hype elkaar op. Echter, dommer nog dan slaafs achter alle managementtrends aan t lopen, is het om ze te negeren.
De hypes van A tot Z Assessment (entre Uit het Amerikaanse leger overgewaaide selectiemethode; situaties uit een toekomstige baan worden nagebootst en men bekijkt in een rollenspel of sollicitanten adequaat reageren; toetst vooral sociale vaardigheden. Balanced Scorecard In Harvard (1992) g boren reactie op de Amerikaanse gewoonte om vooral financieel gewin op k rte termijn na te jagen; splitst de centrale missie van bedrijven op in concrete d !stellingen op vier terreinen; financi├źn, eisen van de klant, interne processen n innovatief vermogen; is omslachtig, vergt veel meetwerk.